Support

Als u ZORG-ID in gebruik wilt nemen, neemt u eerst contact op met de leverancier van uw zorginformatiesysteem.

Wilt u ZORG-ID in gebruik nemen? Neem dan contact op met de leverancier van uw zorginformatiesysteem.

Wilt u de laatste gebruikerssoftware downloaden? Deze vindt u hier.

Wilt u een probleem met ZORG-ID melden? Neem dan contact op met de ICT-helpdesk van uw eigen organisatie of met de leverancier van uw zorginformatiesysteem.

Wilt u de ZORG-ID webbrowsersoftware downloaden voor installatie op op uw werkplek? Uw softwareleverancier kan aangeven welke software u nodig heeft.