Alle initiatieven

VZVZ is beheerder van verschillende afsprakenstelsels en gemeenschappelijke diensten die zorgbreed worden ingezet om digitale uitwisseling van medische gegevens te faciliteren. Deze bestaande diensten worden verder doorontwikkeld met nieuwe zorgtoepassingen en functionaliteiten. Tegelijkertijd werken we aan nieuwe initiatieven en participeert VZVZ in landelijke programma’s. VZVZ levert aan al deze initiatieven een bijdrage vanuit haar verschillende rollen: als opdrachtgever, als adviseur of als samenwerkende partij.
Apotheken Apotheken
GGZ-instellingen GGZ-instellingen
GZ instellingen GZ-organisaties
Huisartsenpraktijken Huisartsenpraktijken
ICT dienstverleners ICT-dienstverleners
JGZ-organisaties JGZ-organisaties
Medisch-specialistische zorg Medisch-specialistische zorg
Spoedzorg Spoedzorg
VVT-instellingen VVT-instellingen
Zorggroepen Zorggroepen
In uitvoering
Programma

Met spoed beschikbaar

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Door goede gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken aanbieders van spoedzorg, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen te realiseren.
In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.
In uitvoering
Project

ggz-appwijzer

Stichting MIND en zorgkoepel de Nederlandse ggz hebben in gezamenlijkheid een tool ontwikkeld om behandelaren en patiënten wegwijs te maken in het woud van digitale apps: de ggz-appwijzer. De ggz-appwijzer helpt zowel behandelaar als patiënt om uitgaand van de hulpvraag of aandoening de meest geschikte digitale interventie te vinden. In de ggz-appwijzer staan gereviewde apps op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Met deze reviews van zowel behandelaren als patiënten wordt aan de gebruiker duidelijk gemaakt in welke situaties, welke app, het best toepasbaar is of het meeste rendement oplevert.
In uitvoering
Project

Medicatieverstrekkingen in de mondzorg

De KNMT, KNMP en VZVZ bereiden drie pilots voor om te onderzoeken wat er nodig is om het mogelijk te maken dat tandartsen actuele medicatieverstrekking van patiënten op kunnen vragen bij apotheken. Voor het opvragen wordt gebruik gemaakt van het LSP. Drie tandartspraktijken hebben zich gemeld om mee te doen. Zij zijn ook benieuwd naar de meerwaarde van medicatiegegevens in de tandartspraktijk. Op die vraag probeert het project antwoord te vinden.