ZORG-AB voor leveranciers

Met ZORG-AB zorgt u dat uw klanten elkaar veel makkelijker (digitaal) kunnen vinden. Dit scheelt uw klanten kostbare tijd en administratieve lasten. Wilt u deze gemeenschappelijke voorziening implementeren in uw zorgapplicatie, dan volgt u onderstaande stappen om toegang te krijgen tot de testomgeving. Daarna kunt u zelf aan de slag.
Hoe werkt het?

Om gebruik te kunnen maken van ZORG-AB zult u eerst een acceptatieovereenkomst aan moeten gaan met VZVZ. Daarnaast zal uw oplossing geaccepteerd moeten zijn door het testteam van VZVZ.

1. Acceptatieovereenkomst

Op 1 januari 2018 is een verwerkersovereenkomst in werking getreden tussen enerzijds de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie en anderzijds het VZVZ SC Servicecentrum. Op basis daarvan geldt dat de Vereniging is gekwalificeerd als verwerkingsverantwoordelijke en VZVZ SC als verwerker van de in de overeenkomst vermelde persoonsgegevens. De overeenkomst is opgezet als een gesloten systeem van aangesloten zorgaanbieders, waarbij dit gesloten systeem niet alleen vanuit privacy-optiek is geborgd, maar tevens (additioneel) via een civielrechtelijke optiek (namelijk bedrijfsvertrouwelijkheid).

Met ZORG-AB treden we buiten het ‘gesloten systeem’ en ontkomen we er niet aan om contractuele aanvullingen met elkaar vast te leggen. We onderscheiden twee groepen die aansluiten op ZORG-AB:

  1. De AORTA-deelnemers die al een Deelnameovereenkomst voor het LSP hebben afgesloten met VZVZ. Klik hier voor meer informatie.
  2. De niet-AORTA-deelnemers die nog geen Deelnameovereenkomst voor het LSP hebben afgesloten met VZVZ. Met deze link krijgt u meer informatie.
2. Aansluitproces testomgeving ZORG-AB

Eerst krijgt u toegang tot de testomgeving van ZORG-AB. Voor het aansluiten op de testomgeving vragen wij u om het onderstaand formulier in te vullen en te sturen naar testteam@vzvz.nl. Het testteam zal dan de aansluiting op de testomgeving voor u regelen.

3. Acceptatieproces ZORG-AB

Zodra u herkenbaar bent aangesloten, zal het testteam op verzoek de testscripts beschikbaar stellen en kunt u aan de slag met het integreren van de HL7 FHIR- of Native REST-interface.

Voordat de oplossing die gebruikmaakt van ZORG-AB, kan worden gebruikt op de productieomgeving, zal deze geaccepteerd moeten worden door VZVZ. Hiervoor zult u een afspraak moeten maken via testteam@vzvz.nl.

karakter