Veelgestelde vragen

Waarom is ZORG-ID ontwikkeld?

Er is hard gewerkt om twee problemen met het gebruik van de UZI-pas op te lossen. Enerzijds om de discontinuïteit van Java en ActiveX plug-ins in moderne browsers op te vangen en anderzijds om de performance van de UZI-pas binnen thin client-omgevingen (Citrix en terminal server) te verbeteren.

Wat zijn de kosten van ZORG-AB?

VZVZ stelt de functionaliteit kosteloos ter beschikking aan de XIS-leverancier. De zorgaanbieder hoeft de XIS-leverancier dus ook niet voor ZORG-AB te betalen. ZORG-AB wordt geïntegreerd binnen de business applicatie van uw XIS/PGO-leverancier.

Actuele informatie in ZORG-AB → Hoe actueel is de informatie in ZORG-AB?

De actualiteit van de informatie in ZORG-AB is afhankelijk van de bronsystemen. Mutaties worden dagelijks verwerkt. Het is dus van belang dat zorgaanbieders en zorgverleners hun adresinformatie actueel (laten) houden in de genoemde bronsystemen.

Wie is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van ZORG-AB?

VZVZ is verantwoordelijk voor de 24/7 beschikbaarheid van ZORG-AB. ZORG-AB heeft dezelfde hoge beschikbaarheid als het Landelijk Schakelpunt, namelijk 99,982%.

Samenwerkende partijen in ZORG-AB → Wie werken er samen in ZORG-AB?

ZORG-AB wordt gefaciliteerd en beheerd door VZVZ, maar de basisvulling is gerealiseerd door een samenvoeging van de Vektis AGB Services, de VZVZ-gebruikersadministratie en het UZI-register. Daarnaast kunnen extra bronnen ontsloten worden naar ZORG-AB, zoals de MedMij-ZAL, eZorg berichtenservice en zorgmessenger, eNovation Zorgmail, Zivver en Siilo gegevens, mits deze worden aangeleverd met een duidelijke identificator zodat de juiste gegevens ook bij het juiste adres opvraagbaar zijn.

Welke informatie is te vinden in ZORG-AB?

Onder andere statutaire- en gevelnamen, URA- en/of AGB-codes en elektronische adressen/services die nodig zijn voor de uitwisseling van medische gegevens en het optimaliseren van administratieve ZORG-AB | FAQ processen. Deze gegevens worden opgehaald uit de verschillende bronregisters. In ZORG-AB zelf kan je onder andere medische mailadressen toevoegen.

Welke professionals en organisaties vindt u in ZORG-AB?

Alle zorgaanbieders die geregistreerd staan in de VZVZ-gebruikersadministratie, het UZI-register en de Vektis AGB Services, zijn opgenomen in ZORG-AB.

Kan de burger ZORG-AB raadplegen?

Ja, mits de PGO-leverancier de koppeling met ZORG-AB heeft gemaakt. De burger heeft niet rechtstreeks toegang tot het ZORG-AB en dus ook niet tot het webportaal van ZORG-AB. Ook is ZORG-AB bevraagbaar voor het toekomstige Mitz-platform voor toestemmingen en via die weg dus ook voor de burger.

Wie mag en kan ZORG-AB gebruiken?

ZORG-AB is ‘onzichtbaar’ geïntegreerd met de XIS- en PGO-applicaties die zorgaanbieders en zorgverleners gebruiken. Binnen deze applicaties zorgen de meegeleverde API’s voor de juiste koppeling met ZORG-AB.

Zorgaanbieders, zorgverleners en de burgers krijgen via de door hen gebruikte applicaties toegang tot ZORG-AB. Daarbij is een gelaagdheid aangebracht voor wat betreft de informatie die kan worden geraadpleegd. Zo mag een burger geen persoonlijke gegevens, zoals een privé e-mailadres of een mobiel nummer, van een zorgverlener opvragen in de PGO, waarbij de ZORG-AB-functionaliteit verborgen is achter deze applicatie. ZORG-AB is veilig ingericht met een gelaagde autorisatiestructuur.

Waar kan ik ZORG-AB vinden?

ZORG-AB wordt door VZVZ beschikbaar gesteld aan de zorgaanbieders via hun softwareleverancier. De softwareleveranciers zorgen voor de koppeling tussen de betreffende zorgapplicatie en ZORG-AB. Meer informatie vindt u op de pagina's ZORG-AB.

Wat is ZORG-AB?

ZORG-AB is een gemeenschappelijk adresboek dat alle dienstverleners in de zorg kunnen gebruiken om (technische) gegevens met elkaar uit te wisselen. ZORG-AB is algemeen beschikbaar, zowel binnen de zorginfrastructuur van het Landelijk Schakelpunt als binnen andere vormen van (infrastructuren voor) zorgcommunicatie. 

ZORG-AB bevat naast noodzakelijke contactinformatie, ook allerlei technische informatie om computers en applicaties met elkaar te kunnen verbinden. Zo zorgt ZORG-AB ervoor dat: 

 • Zorgpartijen elkaar snel en accuraat kunnen vinden; 
 • Alle zorgpartijen ZORG-AB kunnen gebruiken, ongeacht de infrastructuur die voor de uitwisseling van medische gegevens wordt gebruikt;.
 • Alle benodigde informatie om elektronische communicatie mogelijk te maken op één plek staat.
Wat zijn de endpoints voor toegang tot de test- en productieomgeving van ZORG-AB?

Hoe de verbinding met ZORG-AB tot stand kan komen, is ook opgenomen in de ZORG-AB Gebruikershandleiding. Wilt u aansluiten op ZORG-AB? De XIS-leverancier vult het aansluitformulier in. De zorgaanbieder vraagt een acceptatieovereenkomst aan bij VZVZ.

Meer informatie vindt u op deze website:

Waarvoor gebruiken zorgverleners ZORG-ID?

ZORG-ID wordt gebruikt om met uw UZI-pas in te loggen in uw business/zorg-applicatie, waardoor u wordt geïdentificeerd en geauthenticeerd. Het geeft extra beveiliging voor de precaire medische gegevens waarmee u bezig bent. En het werkt snel.

Hoe kunnen zorgverleners ZORG-ID gaan gebruiken?

Dat kunt u vragen aan uw softwareleverancier. Die kan u verder helpen.

Hebben de leveranciers van informatiesystemen goede ondersteuning voor ZORG-ID?

Uiteraard. De leveranciers van informatiesystemen kunnen gebruikmaken van 'remote developer support'.

1e, 2e en 3e lijns ondersteuning voor ZORG-ID in de webbrowser-omgeving wordt gegeven door hostingpartij Bizway van Intermax.

1e, 2e en 3e lijns ondersteuning voor ZORG-ID in de ‘lokale omgeving’ (Citrix en Terminal Server) wordt gegeven door softwareleverancier AET.
 

Bij wie kunnen zorgverleners terecht voor meer vragen/informatie over ZORG-ID?

Bij de leverancier van uw informatiesysteem of bij de professionals van ZORG-ID (zorg-id@vzvz.nl).

Met wie kunnen zorgverleners contact opnemen als zij een technisch probleem hebben met ZORG-ID?

Met de leverancier van uw informatiesysteem.

Wat zijn de kosten van ZORG-ID?

VZVZ stelt deze functionaliteit kosteloos beschikbaar aan de XIS-leveranciers. ZORG-ID wordt geïntegreerd binnen het informatiesysteem.

Wat is ZORG-ID?

ZORG-ID is een generiek, centraal, veilig en vertrouwd platform voor identificatie, authenticatie en autorisatie (safe signing) in de zorg. ZORG-ID is een toekomstbestendig platform dat voldoet aan alle relevante standaarden van wet- en regelgeving. Ook biedt ZORG-ID een koppelvlak met de informatiesystemen in de zorg voor een snelle en eenvoudige integratie, ook voor de uitrol van toekomstige ontwikkelingen en/of veranderingen op dit gebied.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over Twiin?

Neem voor vragen overTwiin contact op met het programmateam Twiin via info@twiin.nl. 

Welke rol speelt VZVZ bij Twiin?

VZVZ en RSO Nederland zijn opdrachtnemer van Twiin en voeren het programma uit in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen. VZVZ en RSO Nederland leggen verantwoording af binnen de programmaorganisatie en aan de financier(s). Zorgverzekeraars Nederland financiert het programma.

Wat heeft de patiënt aan Twiin?

De zorgverlener krijgt dankzij Twiin een beter en vollediger beeld van de patiënt. Daardoor wordt de patiënt sneller geholpen. Denk aan de dvd met foto's die dankzij Twiin direct digitaal beschikbaar zijn in het systeem van de zorgaanbieder.

Hoe kan ik ZORG-AB in gebruik nemen?

Uw zorgapplicatie moet geschikt worden gemaakt voor gebruik van ZORG-AB. VZVZ stelt daarvoor hulpmiddelen ter beschikking aan uw leverancier. Voor de aansluiting wordt uw UZI-servercertificaat of geregistreerd EV/OV-servercertificaat gebruikt (veelal hetzelfde certificaat zoals gebruikt wordt om uw organisatie te authentiseren bij het LSP). Als u niet weet of uw systeem geschikt is, kunt u terecht bij uw lokale systeembeheerder en/of de leverancier van uw zorgapplicatie.

Mijn BIG-nummer wordt in ZORG-AB webportaal vertaald. Hoe kan dit?

In het webportaal van ZORG-AB wordt het BIG-nummer vertaald naar grootte. Dit is geen fout in het webportaal maar een instelling van de computer van de gebruiker. 

Ik heb een vraag over ZORG-AB Outlook add-in.
 1. Kan iedereen deze add-in downloaden? Ja dat kan. Deze is niet af te schermen voor gebruikers buiten de zorg. 
 2. Waar kan ik meer informatie vinden over de ZORG-AB Outlook add-in?  Klik hier voor meer informatie
Het webportaal van ZORG-AB gaat niet verder dan de UZI inlog. Wat nu?
 1. Heeft u al ZORG-ID gedownload? Nee, dan graag eerst ZORG-ID downloaden (lees verder voor meer informatie)
 2. Heeft u ZORG-ID geïnstalleerd? Probeer een andere browser
 3. Lukt dat niet? Probeer het op een andere omgeving (let op, hier moet ook ZORG-ID geïnstalleerd worden)
 4. Lukt dat niet? Het kan zijn uw beveiligingsnetwerk ZORG-AB blokkeert. Neem contact op met team ZORG-AB via zorg-ab@vzvz.nl. Zij helpen u graag verder. 
Waar kan ik als zorgaanbieder meer informatie vinden over het webportaal van ZORG-AB?

We hebben alle informatie voor u op een webpagina gezet; Webportaal ZORG-AB | VZVZ

Waarom is een wachtwoord noodzakelijk voor ZORG-AB webportaal?

Het wachtwoord zit erop om fraude binnen grote organisaties te voorkomen.

Waar kan ik het wachtwoord opvragen om te kunnen wijzigen in het webportaal??

U kunt een mail sturen naar zorg-ab@vzvz.nl om een wachtwoord op te vragen.

Hoe kan ik gegevens wijzigen?

Op de webpagina over het webportaal vindt u bij 3a de handleiding wijzigen aan de bron. Hierin vindt u meer informatie.

Waarom zie ik veel informatie over mijn organisatie?

ZORG-AB wordt gevuld vanuit 4 verschillende bronnen met soms dezelfde informatie. Deze informatie wordt niet ontdubbeld maar bij elkaar gevoegd. 

Waarom kan ik niet inloggen met mijn DigID?

DigID is een publieke functie en dit webportaal is alleen voor zorgverleners en zorgaanbieders. 

Wie kunnen aansluiten op ZORG-AB?

Alle XIS-, PGO- en EPD-leveranciers die digitale gegevens beheren. Veelal wordt de informatie uit ZORG-AB gebruikt voor de communicatie tussen zorgaanbieders. Verder kunnen ook CRM-, HR- en AD-systemen in de zorg de API inbouwen.

Wat kan een zorgaanbieder met Twiin?

Het programma Twiin faciliteert meerdere zorgtoepassingen door het aanbieden van gemeenschappelijke voorzieningen en afspraken voor het landelijk beschikbaar maken/uitwisselen van gegevens. Zo ontwikkelt Twiin een duurzame oplossing om beelden en verslagen van een patiënt beschikbaar te maken op volgorde van tijd in de werkomgeving van de zorgverlener. Ook als deze gemaakt zijn bij andere zorgaanbieders. Dit noemen we de ‘tijdlijn’. Deze zal naast beelden en verslagen, inzage gaan geven in steeds meer gegevens van een patiënt.

Is het mogelijk om meerdere afdelingen of meerdere adressen toevoegen?

Ja,  u kunt meerdere afdelingen of meerdere adressen toevoegen.

Hoe kunt u inloggen op het webportaal?

Inloggen op het webportaal kan met een UZI-pas of met ZORG-ID Smart. Vooraf moet u ook altijd op uw werkstation de laatste versie van ZORG-ID hebben geïnstalleerd. Volg hiervoor de stappen uit het stappenplan. Let op; na installatie krijgt u geen melding.

Welke informatie kunt u niet wijzigen in het ZORG-AB?

ZORG-AB brengt de gegevens die in verschillende bronregisters te vinden zijn samen. Dit zijn gegevens uit het Vektis AGB register, uit de LSP registratie, uit het UZI-LDAP register en uit de ZAL registratie MedMij. ZORG-AB beheert deze gegevens niet zelf, en kan deze gegevens dus ook niet wijzigen. Dit kan wel via de bronregisters zelf.

Welke informatie kunt u wijzigen in het ZORG-AB?

De in het ZORG-AB toegevoegde extra contactgegevens zijn te wijzigen via het webportaal. Dit zijn onder andere de namen van afdelingen, de medische mailadressen en de Edifact nummers

Hoe werkt ZORG-AB?

ZORG-AB is gevuld met allerlei unieke identificatoren (UZI-nummers, AGB-codes, URA-nummers, KvKnummers) die gebruikt worden binnen de zorgcommunicatie. ZORG-AB maakt het mogelijk deze om te zetten naar herkenbare namen. 

Als uw zorgapplicaties aansluit op ZORG-AB, dan is het mogelijk om voor alle afdelingen binnen de organisatie, zoals een afdeling cardiologie, een eigen elektronisch adres te registreren (bijvoorbeeld een medisch mailadres). Deze gegevens worden toegevoegd aan de reeds opgenomen gegevens. 

Uw zorgapplicatie zoekt niet alleen in uw lokale administratie van contacten, maar kan ook landelijk zoeken naar een andere zorgaanbieder. Zo kan uw systeem op verschillende manieren gebruikmaken van ZORG-AB. Niet alleen voor het raadplegen tijdens verzending van een bericht, maar ook voor het volledig synchroniseren van lokale en landelijke informatie. 

Door de integratie van ZORG-AB in uw zorgapplicatie kan uw systeem ook controleren of het systeem van bijvoorbeeld de lokale apotheek is overgegaan op een nieuwe berichtstandaard, bijvoorbeeld op basis van het programma MedicatieOverdracht. Zo kan het te verzenden bericht, gebaseerd op de nieuwe berichtstandaard, verwerkt worden door de ontvanger

Hoe kunt u ZORG-AB raadplegen?

Als uw leverancier van uw zorgapplicatie gekoppeld is aan het ZORG-AB dan gaat het raadplegen automatisch via uw zorginformatiesysteem. Is dit niet het geval, dan kunt u gebruik maken van het ZORG-AB webportaal of de ZORG-AB Outlook add-in

Wat kan ik met ZORG-AB?

Als zorgaanbieder kunt u zich elektronisch bekend maken binnen de landelijke zorginfrastructuur. Het gaat hierbij om zowel organisatorische gegevens (organisatie, afdelingen, zorgverleners) als technische gegevens (applicatie-ID’s, e-mailadressen, webservices, MedMij-gegevens, etc.). 

Als uw zorginformatiesysteem is aangesloten op ZORG-AB, beschikt u over actuele landelijke informatie om het versturen van berichten naar andere zorgaanbieders te vergemakkelijken. Er is dan geen gezoek meer nodig in Excel-lijsten en andere media. Als uw zorginformatiesysteem niet is aangesloten kunt u gebruik maken van het ZORG-AB Webportaal

Waarom ZORG-AB?

In de zorg vindt tussen zorgaanbieders veel rechtstreeks berichtenverkeer plaats. Bijvoorbeeld het versturen van recepten, onderzoeksaanvragen of verwijzingen. Om het voor de verzender mogelijk te maken een ontvanger te adresseren, is ZORG-AB van cruciaal belang. 

Verschillende landelijke zorginitiatieven, zoals de invoering van een landelijk systeem voor toestemmingen (Mitz) en voor de ontwikkelingen binnen MedMij, vragen om één lijst van de beschikbare zorgaanbieders. ZORG-AB is daarvoor ontwikkeld en beschikbaar: een effectieve en (kosten)efficiënte oplossing.

Wat is het uitwisselingskompas?

Het uitwisselingskompas helpt zorgaanbieders en zorgverleners afspraken met elkaar te maken en na te leven. Het kompas laat in één oogopslag zien over welke onderwerpen afspraken worden gemaakt. Wanneer het delen van medische gegevens binnen de zorgorganisatie plaatsvindt, worden afspraken gemaakt over de bovenste laag; het vertrouwensmodel. Wanneer de gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties plaatsvindt zijn afspraken nodig op beide lagen; het gehele uitwisselkompas.

Wat moet ik doen om Koppeltaal te kunnen gebruiken?

Zorgaanbieders kunnen aansluiten op Koppeltaal. Zij vinden alle benodigde informatie op de website van Koppeltaal.

Wat kan een zorgaanbieder met MedMij?

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en patiënten. De gegevensuitwisseling vindt plaats via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO (bijvoorbeeld een app of online dienst) kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo krijgen patiënten meer regie over en grip op hun gezondheid(sgegevens). Zorgverleners krijgen een completer beeld, waardoor zij met de patiënten tot de best passende zorg kunnen komen. 

Waar kan ik terecht met mijn vragen over LSP+?

Voor vragen over LSP+ kunt u terecht bij het VZVZ Servicecentrum via lspplus@vzvz.nl.

Waar vind ik technische informatie over LSP+?

Om uw klanten aan te sluiten op Medmij kunt u als ICT-leverancier kiezen voor LSP+ als dienstverlener zorgaanbieder (DVZA). Uw XIS moet hiervoor aangepast zijn volgens de eisen ten behoeve van de ontsluiting via LSP+ die opgenomen zijn in AORTA 8.1.0.0. Hiervoor is een acceptatie via het VZVZ testteam noodzakelijk. En het is afhankelijk van de gegevensdienst of het XIS samen met LSP+ een MedMij kwalificatietraject moet doorlopen. 

Welke rol speelt VZVZ bij LSP+?

LSP+ is een aanvullende dienst op het LSP voor zorgaanbieders die zijn aangesloten op het LSP. Deelname aan MedMij via LSP+ kan als uw zorginformatiesysteem dit ondersteunt. LSP+ ondersteunt de gegevensdiensten die voor de VIPP regelingen OPEN, VIPP-GGZ, VG-VIPP en VIPP5 benodigd zijn. 

Wat moet ik doen om LSP+ te kunnen gebruiken?

Zorgaanbieders die gebruik willen maken van LSP+ kunnen hierover contact opnemen met hun eigen ICT-leverancier of via lspplus@vzvz.nl.

Wat heeft de patiënt aan LSP+?

Zorgaanbieders die gebruikmaken van het LSP om medische gegevens uit te wisselen, kunnen dit ook via LSP+ met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. Zo kan de patiënt zijn eigen gegevens bij zijn zorgaanbieders opvragen.

Wat kan een zorgaanbieder met LSP+?

LSP+ is de dienst voor zorgaanbieders die het Landelijk Schakelpunt (LSP) koppelt met MedMij. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De patiënt vraag via zijn PGO gegevens op. Deze vraag wordt door LSP+ aan het zorginformatiesysteem van de zorgaanbieder, die op het LSP is aangesloten, gesteld.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over Koppeltaal?

Heeft u vragen over Koppeltaal? Neem dan contact op via info@koppeltaal.nl.

Waar vind ik technische informatie over Koppeltaal?

De techniek achter Koppeltaal is te vinden op de website van Koppeltaal. Daar vinden IT-leveranciers ook alle informatie om IT-deelnemer van Koppeltaal te worden.

Welke rol speelt VZVZ bij Koppeltaal?

VZVZ is de uitvoeringsorganisatie van Stichting Koppeltaal. VZVZ zorgt voor beheer en doorontwikkeling van het afsprakenstelsel en de infrastructuur van Koppeltaal. VZVZ stimuleert en verbindt organisaties aan vraag- en aanbodzijde en voert de ledenadministratie. Tenslotte zorgt VZVZ voor adequate uitvoering van alle operationele processen en voert ketenregie over kwaliteit en veiligheid van zorgcommunicatie en ketensamenwerking in de gebruiksfase.

Wat heeft de patiënt aan MedMij?

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en patiënten. De gegevensuitwisseling vindt plaats via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO (bijvoorbeeld een app of online dienst) kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo krijgen patiënten meer regie over en grip op hun gezondheid(sgegevens) en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor zij samen tot de best passende zorg kunnen komen. 

Wat heeft de patiënt aan Koppeltaal?

Behandelaar en cliënt hebben  direct een volledig overzicht van de behandeling. De behandelaar vanuit zijn behandelplatform (veelal EPD) en de cliënt vanuit zijn eigen portaal (vaak eHealth-platform of cliëntportaal).

Wat kan een zorgaanbieder met Koppeltaal?

Koppeltaal zorgt voor betere blended en digitale behandelingen van zorgaanbieders en hun patiënten. Het is een 'stekkerdoos' die zorgt dat verschillende talen van systemen samen één taal spreken: Koppeltaal. Koppeltaal biedt een infrastructuur waarop veilig en gericht berichten en gegevens tussen EPD-, eHealth- en ROM-systemen kunnen worden uitgewisseld binnen de muren van een organisatie. 

Waar kan ik terecht met mijn vragen over AORTA-LSP?

Met vragen over het aansluiten op of gebruik van het LSP kunt u terecht bij het VZVZ Servicecentrum. Alle contactgegevens vindt u op de contactpagina van AORTA-LSP.nl

Waar vind ik technische informatie over AORTA-LSP?

Op de website AORTA-LSP.nl vindt u alle benodigde informatie en documentatie.

Welke rol speelt VZVZ bij AORTA-LSP?

VZVZ beheert het Landelijk Schakelpunt en zorgt ervoor dat de uitwisseling van medische gegevens technisch en organisatorisch goed verloopt. VZVZ voert de regie over de uitwisselingsketen en bewaakt de snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem.

Wat moet ik doen om AORTA-LSP te kunnen gebruiken?

Zorgaanbieders kunnen aansluiten op het Landelijk Schakelpunt. Meer informatie is te vinden op de website AORTA-LSP.

Wat heeft de patiënt aan AORTA-LSP?

Zorgverleners die gebruik maken van het Landelijk Schakelpunt kunnen de gegevens van hun patiënten delen met andere op het LSP aangesloten zorgaanbieders. Zo kunnen zij beschikken over de belangrijkste medische gegevens van de patiënt en goede, veilige en snelle zorg bieden.

Wat kan een zorgaanbieder met AORTA-LSP?

Via het Landelijk Schakelpunt kunnen medische gegevens zoals huisartswaarneem- en medicatiegegevens tussen zorgaanbieders gedeeld worden. Op de pagina AORTA-LSP vindt u meer informatie hierover en over andere zorgtoepassingen die op het LSP gebruikt kunnen worden.

Heb ik een verwerkersovereenkomst met VZVZ nodig?

Aangesloten op het Landelijk Schakelpunt? De Gebruiksovereenkomst volstaat. Er is géén verwerkersovereenkomst met VZVZ nodig.

VZVZ is verantwoordelijk voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Dat maakt VZVZ voor de wet de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. VZVZ is dus geen Verwerker van gegevens. Daarom hoeft u als zorgverlener geen Verwerkersovereenkomst met VZVZ te sluiten.

Het is van groot belang, dat de elektronische uitwisseling van gegevens zorgvuldig gebeurt. Daar zorgen de nodige (technische en organisatorische) maatregelen voor. Dit ligt vast in de Gebruiksovereenkomst die u met VZVZ heeft. De Gebruiksovereenkomst voldoet aan de AVG. De laatste versie vindt u ook op de website AORTA-LSP.nl.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over Mitz?

Wilt u meer weten over Mitz? Wilt u weten hoe u op Mitz kunt aansluiten? Neem dan contact op via mitz@mijnmitz.nl.  

Waar kan ik terecht met mijn vragen over Volgjezorg?

Neem voor vragen over Volgjezorg contact op met het VZVZ Servicecentrum via support@vzvz.nl.

Welke rol speelt VZVZ bij Volgjezorg?

VZVZ onderhoudt en ontwikkelt volgjezorg.nl. Volgjezorg ondersteunt het geven van toestemming voor het delen van gegevens van huisartsenpraktijken en apotheken die zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Volgjezorg ondersteunt dit digitaal voor de zorgaanbieders die deze (VECOZO-)dienst hebben. Tevens kan de patiënt in Volgjezorg zien welke zorgaanbieders wanneer welke medische gegevens over hem hebben uitgewisseld.

Wat moet ik doen om Volgjezorg te kunnen gebruiken?

Wilt u dat uw patiënten online hun toestemming bij u kunnen regelen? Geef dan door aan de dienst Opt-in van VECOZO, dat u wilt meedoen met deze website. Dan krijgt u bericht als een patiënt toestemming regelt via DigiD met sms. Vervolgens kunt u het bericht bekijken en afhandelen in de persoonlijke en beveiligde omgeving van de dienst Opt-in. Tenslotte verwerkt u de toestemming in uw zorginformatiesysteem.

Wat heeft de patiënt aan Volgjezorg?

Op Volgjezorg kunnen patiënten toestemming regelen en volgen wat er met hun medische gegevens gebeurt. Volgjezorg maakt voor een patiënt zichtbaar welke gegevens er met toestemming van de patiënt via het Landelijk Schakelpunt zijn gedeeld. 

Wat kan een zorgaanbieder met Volgjezorg?

Patiënten kunnen online toestemming regelen voor de uitwisseling van hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Dat doen zij op volgjezorg.nl. Op deze website zoekt de patiënt eerst de zorgverlener op bij wie hij toestemming wil regelen. Als deze zorgverlener meedoet met de dienst Opt-in van VECOZO, kan de patiënt kiezen: online toestemming regelen door in te loggen met DigiD met sms, of door een formulier in te vullen, te printen en in te leveren bij de zorgverlener.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over PROVES?

Heeft u vragen over PROVES? Neem dan contact op met PROVES via onze adviseur Zorginnovatie & IT.

Waar vind ik technische informatie over PROVES?

PROVES werkt veel samen met ICT-leveranciers. Wilt u als ICT-leverancier deelnemen aan een PoC of GLG? Of heeft u een goed idee dat u graag zou willen beproeven in de praktijk? Neem dan contact op met PROVES via onze adviseur Zorginnovatie & IT.

Welke rol speelt VZVZ bij PROVES?

VZVZ faciliteert de PROVES-dienstverlening en zorgt voor onafhankelijke begeleiding bij de PoC’s en GLG’s. VZVZ biedt middels de PROVES-dienst ondersteuning op een drietal punten:

 1. een inhoudelijke bijdrage (o.a. op de gekozen architectuur en juridische vereisten), 
 2. een procesmatige bijdrage (o.a. begeleiding van bijeenkomsten en het aansturen op tijdige levering van rapportages)
 3. een financiële bijdrage (bijvoorbeeld om kosten te dekken van projectleiding en inzet van betrokkenen).
Wat moet ik doen om PROVES te kunnen gebruiken?

PROVES werkt veel samen met ICT-leveranciers. Wilt u als ICT-leverancier deelnemen aan een PoC of GLG? Of heeft u een goed idee dat u graag zou willen beproeven in de praktijk? Neem dan contact op met PROVES via onze adviseur Zorginnovatie & IT.

Wat kan een zorgaanbieder met PROVES?

PROVES is een VZVZ-dienst die Proof of Concepts (PoC’s) en gecontroleerde livegangen (GLG's) organiseert om zorginnovaties en informatieuitwisseling te beproeven en van theorie naar de praktijk te brengen. Het doel van de PoC’s is om oplossingen technisch (en functioneel) te beproeven in testomgevingen en daar input over op te halen uit het veld ter verbetering. Bij GLG’s wordt in een specifieke, gecontroleerde setting, de oplossing live gebracht en beproefd, waarbij de focus ligt op de functionele aspecten. PROVES werkt in opdracht van diverse programma’s en organisaties, zoals MedMij, VIPP OPEN en Twiin. 

Wie is VZVZ?

VZVZ is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. VZVZ is in 2011 opgericht door vier koepelorganisaties van zorgaanbieders, met steun van Patiëntenfederatie Nederland. Dit zijn de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ). Sinds 1 januari 2012 is VZVZ verantwoordelijk voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Daartoe beheert, onderhoudt en ontwikkelt VZVZ het Landelijk Schakelpunt. Ook ondersteunt VZVZ zorgaanbieders bij het aansluiten op en het gebruik van het Landelijk Schakelpunt.

Waar vind ik technische informatie over Mitz?

De gemeenschappelijke online toestemmingsvoorziening Mitz wordt onder architectuur ontwikkeld in participatieve samenwerking met zorgaanbieders en leveranciers van uitwisselingssystemen en softwareleveranciers. Voor leveranciers van uitwisselingssystemen die willen aansluiten, is er een zorgvuldig toetredingsbeleid opgenomen in het Afsprakenstelsel Mitz. Meer informatie voor leveranciers en zorgaanbieders vindt u op de website Mitz-toestemming.nl.

Welke rol speelt VZVZ bij Mitz?

Het Afsprakenstelsel Mitz is begin 2021 in beheer genomen door VZVZ. Hiervoor is de Mitz Service & Beheer organisatie ingericht.

Het beheren, doorontwikkelen en implementeren van Mitz en de dienstverlening aan patiënt, zorgaanbieder en uitwisselingssystemen wordt binnen VZVZ door Mitz Service & Beheer uitgevoerd. 

Wat moet ik doen om Mitz te kunnen gebruiken?

Wilt u meer weten over Mitz? Wilt u weten hoe u op Mitz kunt aansluiten? Neem dan contact op via mitz@mijnmitz.nl. 

Wat heeft de patiënt aan Mitz?

Medische gegevens mogen pas door zorgverleners via een elektronisch uitwisselingssysteem worden gedeeld met andere zorgverleners als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Dit gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. In de toekomst beheert de patiënt zijn toestemmingskeuzes gemakkelijk en veilig op één plek met MijnMitz. Dat geeft overzicht en rust.

Wat kan een zorgaanbieder met Mitz?

Voor het elektronisch delen van medische gegevens is de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt vereist. Dat gebeurt nu via verschillende systemen - en vaak zelfs nog handmatig. Mitz is een gemeenschappelijke dienst voor zorgaanbieders die toekomstvast toestemmingen wil regelen voor regionale of landelijke gegevensuitwisseling. Onafhankelijk van het uitwisselingssysteem. De patiënt regelt via Mitz zelf zijn toestemmingen.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over MedMij?

Wilt u meer weten over MedMij? Of hoe u MedMij-deelnemer kunt worden? Neem dan contact op met het MedMij-loket via info@medmij.nl of 070 317 34 34.

Waar vind ik technische informatie over MedMij?

ICT-leveranciers die MedMij-deelnemer (als Dienstverlener persoon (DVP) of Dienstverlener zorgaanbieder (DVZA)) zijn, voldoen aan de strenge eisen op het gebied van technische en juridische richtlijnen uit het MedMij Afsprakenstelsel. Deze afsprakenset is essentieel om op een betrouwbare en veilige manier digitale gegevensuitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners te faciliteren. MedMij-deelnemers mogen het MedMij-label voeren. Meer informatie vindt u op de MedMij-website.

Welke rol speelt VZVZ bij MedMij?

VZVZ is een van de uitvoeringsorganisaties voor Stichting MedMij. VZVZ is binnen MedMij verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel, voert de deelnemersadministratie en geeft invulling aan de operationele processen zoals omschreven in het MedMij Afsprakenstelsel.

Wat moet ik doen om MedMij te kunnen gebruiken?

Meer informatie over MedMij vindt u op de MedMij-website.