Logo Koppeltaal

Koppeltaal

Maakt digitale zorg toegankelijk
Koppeltaal is een landelijke integratie- en informatiestandaard voor betere blended en digitale behandelingen van zorgaanbieders en hun patiënten. Het is een 'stekkerdoos' die zorgt dat verschillende talen van systemen samen één taal spreken: Koppeltaal. Daarnaast biedt Koppeltaal een infrastructuur waarop veilig en gericht berichten en gegevens tussen EPD-, eHealth- en ROM-systemen kunnen worden uitgewisseld binnen de muren van een organisatie.
Hoe werkt Koppeltaal
De rol van VZVZ

Wat wij doen

VZVZ zorgt voor beheer en doorontwikkeling van afsprakenstelsel en infrastructuur van Koppeltaal. VZVZ stimuleert en verbindt organisaties aan vraag- en aanbodzijde en voert de ledenadministratie. Tenslotte zorgt VZVZ voor adequate uitvoering van alle operationele processen, en voert ketenregie over kwaliteit en veiligheid van zorgcommunicatie en ketensamenwerking in de gebruiksfase.

Voor wie is dit beschikbaar?

Geestelijke gezondheidszorg
Medisch-specialistische zorg
ICT-dienstverleners
Gehandicaptenzorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

Op zoek naar technische informatie?

Bent u ICT-leverancier met klanten die Koppeltaal willen gebruiken, maar heeft u het antwoord nog niet in huis? Op de website van Koppeltaal kunt u alle informatie vinden om aan te sluiten als IT-deelnemer van Koppeltaal.

Koppeltaal voor IT-leveranciers
Koppeltaal beeldscherm

Ondersteuning

Wilt u meer weten over Koppeltaal? Wilt u weten hoe u op Koppeltaal kunt aansluiten? Neem dan contact op.

Iris Dingenouts

Iris Dingenouts

Adviseur Koppeltaal