Trombosezorg

Trombosezorg

Trombosediensten
Trombosediensten begeleiden ongeveer 200.000 patiënten per jaar bij de dosering van de vitamine-K antagonisten (VKA’s). Dit zijn antistollingsmedicijnen en de dosering ervan luistert nauw. Daarbij komt dat andere medicijnen de werking van deze middelen gemakkelijk kunnen beïnvloeden. Daarom is zicht op het totale geneesmiddelengebruik en de start en het stoppen daarvan, belangrijk.

Digitale uitwisseling van deze informatie is in deze sector wenselijk en kan van levensbelang zijn.

VZVZ is hét expertisecentrum voor digitale gegevensuitwisseling en ondersteunt trombosediensten om deze uitwisseling te realiseren.
Trombosezorg

Wat wij doen

VZVZ faciliteert gegevensuitwisseling in de zorg en adviseert hierover. Het gaat hierbij om, in samenwerking met andere organisaties en door deze met elkaar te verbinden, te komen tot specifieke toepassingen voor de trombosediensten. Vraagstukken worden opgepakt in samenwerking met de koepel FNT (Federatie Nederlandse Trombosediensten), maar ook met leveranciers en individuele trombosediensten. Samen zoeken we naar duurzame oplossingen die breed gedragen, uit te breiden en op te schalen zijn.

Programma’s en dienstverlening sluiten aan op vragen uit de zorg en stellen de patiënt centraal. Daarmee dragen we bij aan het realiseren van de doelen van de sector.

 
Programma Samen voor Medicatieoverdracht

Het Programma Medicatieoverdracht draagt bij aan het altijd beschikbaar zijn van medicatiegegevens. Antistollingsmiddelen zijn hoog-risico medicijnen voor een grotendeels hoog-risico patiëntenpopulatie. De wisselwerking tussen antistollingsmiddelen en andere geneesmiddelen is een vaak voorkomende en belangrijke ontregelende factor. Omdat bij de uitvoering van de antistollingsbehandeling naast de trombosediensten veel en wisselende zorgverleners betrokken zijn zoals voorschrijvers, apothekers en toedieners, is samenwerking en volledige uitwisseling van medicatiegegevens belangrijk.


Digitalisering van de gegevensuitwisseling draagt bij aan een veiliger antistollingszorg onder andere door minder medicatie-gerelateerde complicaties. Op deze manier draagt het programma bij aan betere kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

Ondersteuning

Heeft u vragen over wat VZVZ voor uw zorginstelling kan betekenen? Neem dan contact op!

Rolf Ehrencron

Rolf Ehrencron

Sectorlead medisch-specialistische zorg