ZorgID

ZORG-ID

Hét authenticatieplatform in de zorg
Werkt u met een UZI-pas? Dan is ZORG-ID ook voor u hét authenticatieplatform in de zorg! ZORG-ID stelt softwareleveranciers in staat om hun klanten - zorgaanbieders die gebruikmaken van UZI-passen - zich snel en veilig te identificeren en authenticeren. Naast de functionaliteit van ZORG-ID met de UZI-pas en paslezer, is er nu ook de mogelijkheid van het gebruik van ZORG-ID op de smartphone (ZORG-ID Smart). Dit werkt veilig, snel en met minder UZI-passen tijdens het zorgproces.
Toetsenbord met slot
De rol van VZVZ

Wat wij doen

VZVZ biedt ZORG-ID aan zorgverleners aan via hun softwareleverancier. Ruim 90% van de leveranciers maakt gebruik van het platform. Op deze manier beschikken zorgverleners over een veilig authenticatiemiddel dat aangepast is aan de laatste wet- en regelgeving. 

ZORG-ID is een generiek, centraal, veilig en vertrouwd platform voor identificatie en authenticatie in de zorg. ZORG-ID kent een veelheid aan (bestaande én toekomstige) toepassingen in de zorg, voldoet aan alle relevante standaarden van wet- en regelgeving en maakt een snelle en eenvoudige integratie mogelijk in zorgapplicaties ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen en/of veranderingen op dit gebied.

Meer informatie over ZORG-ID voor zorgaanbieders

Meer informatie over ZORG-ID voor leveranciers

Voor wie is dit beschikbaar?

Medisch-specialistische zorg
Farmacie
Ketenzorg
Spoedzorg
ICT-dienstverleners
Huisartsenzorg
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

ZORG-ID implementeren?

Om ZORG-ID te implementeren bij uw klanten, doorloopt u als softwareleverancier eerst het acceptatieproces van ZORG-ID.

Meer informatie
Netwerkschakelkast
Afgerond
Programma

Programma Janus

Het beschikbaar stellen en opvragen van medische gegevens is aan strikte regels gebonden om de veiligheid en privacy goed te beschermen. De wijze waarop deze regels worden geïnterpreteerd en geïmplementeerd zijn niet uniform. In de zorgsector richten zorgorganisaties de autorisaties voor toegang tot de medische gegevens van patiënten verschillend in. Dit maakt het uitwisselen van medische gegevens via uitwisselsystemen niet eenvoudig, en soms zelfs onmogelijk. Het Informatieberaad (IB) van 30 november 2020 (besluit B27-04) heeft daarom aan VZVZ de opdracht verstrekt om landelijke autorisatieafspraken op te stellen, op basis waarvan zorgaanbieders en zorgverleners met vertrouwen veilig informatie kunnen beschikbaar stellen en uitwisselen. VZVZ heeft hiervoor het programma Janus ingericht. Vanuit het IB zijn 3 bestuurders als gedelegeerd opdrachtgever afgevaardigd in de stuurgroep van het programma. Vanuit ZN zijn middelen beschikbaar gesteld voor de eerste fase van de uitvoering.
Afgerond
Programma

Met spoed beschikbaar

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Door goede gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken aanbieders van spoedzorg, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen te realiseren.
In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Ondersteuning

Wilt u meer weten over ZORG-ID? Wilt u weten hoe u ZORG-ID kunt implementeren? Neem dan contact op via zorg-id@vzvz.nl.