ZorgID

ZORG-ID

Hét authenticatieplatform in de zorg
Werkt u met een UZI-pas? Dan is ZORG-ID ook voor u hét authenticatieplatform in de zorg!
ZORG-ID stelt ICT-dienstverleners in staat om hun klanten - zorgaanbieders die gebruik maken van een UZI-pas - zich snel en veilig te laten identificeren en authenticeren.
Toetsenbord met slot
De rol van VZVZ

Wat wij doen

VZVZ biedt ZORG-ID aan de zorgverleners aan via de leveranciers van zorgapplicaties.

ZORG-ID is een generiek, centraal, veilig en vertrouwd platform voor identificatie en authenticatie in de zorg. ZORG-ID kent een veelheid aan (bestaande én toekomstige) toepassingen in de zorg, voldoet aan alle relevante standaarden van wet- en regelgeving en maakt een snelle en eenvoudige integratie mogelijk in zorgapplicaties ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen en/of veranderingen op dit gebied.

meer Over ZORG-ID

Voor wie is dit beschikbaar?

Medisch-specialistische zorg
Farmacie
Ketenzorg
Spoedzorg
ICT-dienstverleners
Huisartsenzorg
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

ZORG-ID implementeren?

Om ZORG-ID te implementeren bij uw klanten, doorloopt u als ICT-leverancier eerst het acceptatieproces van ZORG-ID.

Meer informatie
Netwerkschakelkast
In uitvoering
Programma

Met spoed beschikbaar

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Door goede gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken aanbieders van spoedzorg, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen te realiseren.
In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Ondersteuning

Wilt u meer weten over ZORG-ID? Wilt u weten hoe u ZORG-ID kunt implementeren? Neem dan contact op met productverantwoordelijke Eric Karsonopoero via zorg-id@vzvz.nl.