In uitvoering
Project

Faexit

Na het succesvol terugdringen van de DVD in de zorg dankzij het Twiin Portaal, is het de beurt aan de fax.

Op weg naar een faxloze zorg. Met dit motto is het initiatief gestart om de fax uit de zorg te krijgen. De fax is onveilig, achterhaald en kostbaar. En toch verzenden zorgaanbieders jaarlijks miljoenen faxberichten. Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is veel betrouwbaarder en veiliger. Daar zetten tientallen koepelorganisaties in de zorg zich voor in door het manifest 'De fax de zorg uit' te ondertekenen.

Gegevensuitwisseling in de zorg verloopt tenminste elektronisch met het uitbannen van de fax. De gegevens zijn herbruikbaar en waar mogelijk gestructureerd. Ondersteund door uniforme adressering, autorisatie en authenticatie. En minder onderhoudsgevoelig en kostbaar.

Voor wie is dit beschikbaar?

Spoedzorg
Huisartsenzorg
Farmacie
Ketenzorg
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg
Jeugdgezondheidszorg
Medisch-specialistische zorg
ICT-dienstverleners

Samenwerkende partijen

Medical PHIT

Uitvoerende partij

Meer informatie

Alf Zwilling

Alf Zwilling

Woordvoerder VZVZ