In uitvoering
Project

AORTA-on-FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook waar met apps gewerkt wordt. De behoefte aan HL7 FHIR voor uitwisseling tussen zorgaanbieders komt snel dichterbij. Nu al geven innovatieprogramma’s en ook leveranciers van zorginformatiesystemen (XIS-leveranciers) duidelijk aan dat zij liever nieuwe ontwikkelingen op basis van HL7 FHIR doen. Het is dus zaak dat het AORTA-afsprakenstelsel en daarbinnen het LSP zich aanpast en ook deze nieuwe HL7-standaard gaat ondersteunen.

De overgang naar HL7 FHIR is meer dan technisch een protocol toevoegen aan het LSP. Deze open standaard kent achterliggende uitgangspunten die ingrijpende aanpassingen vergen op de architectuur van AORTA. Hiermee wordt de transitie ingezet naar een moderne, meer open AORTA-afsprakenstelsel met verschillende generiek, herbruikbare voorzieningen.

Om de overgang van de bestaande standaard naar de nieuwe standaard te faciliteren wordt een periode voorzien waarin beide standaarden ondersteund moeten worden: een hybride LSP dat zowel de bestaande HL7 versie 3 (HL7v3) als de nieuwe HL7 FHIR ondersteunt en die waar nodig kan vertalen tussen beide versies op basis van een generieke transformatiedienst.

Om deze complexe verandering door te voeren, is gekozen voor een iteratieve, agile aanpak om stapsgewijs het gebruik van FHIR mogelijk te maken in AORTA. De aanpak is geprioriteerd op initieel ondersteunen van de verschillende VIPP-regelingen en daarna de ondersteuning van verschillende innovatieprogramma’s.

Lees de factsheet

Voor wie is dit beschikbaar?

Spoedzorg
Huisartsenzorg
Farmacie
Ketenzorg
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg
Jeugdgezondheidszorg
Medisch-specialistische zorg
ICT-dienstverleners

Samenwerkende partijen

Nictiz

Beheerder van zowel de HL7v3 als de HL7 FHIR standaard voor toepassingen in Nederland.

Stichting MedMij

VZVZ participeert binnen MedMij met LSP+ en maakt daarvoor gebruik van HL7 FHIR standaarden en de AORTA-on-FHIR infrastructuur. Samen met verschillende leveranciers die met LSP+ participeren zijn de eerste releases van de specificaties uitgewerkt.

Data
Technische informatie

Documentatie & specificaties

De specificaties van AORTA-on-FHIR zijn in afstemming met verschillende leveranciers uitgewerkt. In verschillende releases wordt deze gepubliceerd.Op termijn wordt AORTA-on-FHIR opgenomen in de AORTA-documentatiepublicatie.

Bekijk de specificaties

Meer informatie

Dummy

Anton Jacobs

Productmanager Infrastructuur