In uitvoering
Project

Vereenvoudigd gebruik UZI-pas

Zorgverleners die met het Landelijk Schakelpunt (LSP) werken, moeten eerst inloggen met een UZI-pas voor de identificatie en authenticatie van zichzelf en hun systeem (XIS). Alleen dan kunnen zij gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Maar binnen sommige zorgprocessen is gebleken dat het opvragen van medische gegevens met behulp van de UZI-pas belemmerend werkt: het kost extra tijd en het is kostbaar, omdat elke zorgverlener die patiëntgegevens wil raadplegen via het LSP, een UZI-pas moet aanschaffen. Daarnaast worden in de zorg steeds vaker mobiele apparaten ('handhelds') ingezet, die niet kunnen werken met een UZI-pas. Om de werkprocessen beter te ondersteunen en om potentiële beveiligingsrisico's te voorkomen, heeft VZVZ het vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas geïntroduceerd. Deze oplossing maakt het gebruik van de UZI-pas bij het werken met het LSP, een stuk eenvoudiger.

Het vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas is gebaseerd op het werken met ‘tokens’. Dit zijn digitale ‘bewijzen’ van de authenticatie van systemen en zorgverleners. Er zijn drie typen tokens in gebruik:

  • Het inschrijftoken: bewijs dat de patiënt is ingeschreven bij de zorgaanbieder;
  • Het mandaattoken: bewijs dat de zorgverlener die het mandaattoken heeft aangemaakt, toestemming heeft gegeven aan bepaalde zorgverleners en/of systemen om onder zijn verantwoordelijkheid een LSP-bevraging te doen;
  • Het transactietoken: bewijs dat het bericht, het inschrijftoken- en het mandaattoken van de bewuste applicatie komt.

Samen bieden deze drie tokens (in combinatie met een aantal aanvullende applicatie- en organisatie-eisen) dezelfde waarborgen voor authenticatie als de UZI-pas. Het inschrijf- en mandaattoken worden eenmalig aangemaakt door een zorgverlener of een medewerker met een UZI-pas. Daarna kunnen de tokens tijdens hun geldigheidsduur door andere zorgverleners worden gebruikt om zonder UZI-pas patiëntgegevens op te vragen via het LSP.

De applicatie van de zorgaanbieder (XIS) kan dan, onder verantwoordelijkheid van de zorgverlener, automatisch gegevens opvragen van een specifieke patiënt via het LSP. Dit ‘geautomatiseerd opvragen’ kan bijvoorbeeld gebeuren bij het openen van het dossier van de patiënt, het maken van een agenda-afspraak met de patiënt of naar aanleiding van een eerder afgesloten abonnement op nieuwe patiëntgegevens. Deze oplossing met tokens kan ervoor zorgen dat er minder UZI-passen nodig zijn en dat de UZI-pas minder vaak gebruikt hoeft te worden.

Wilt u meer weten over het vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas? Lees dan onze factsheet.

Factsheet Vereenvoudigd gebruik UZI-pas

Wilt u met uw organisatie gebruik gaan maken van het vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas? Doe dan eerst de self-assessment.

self-assessment

Voor wie is dit beschikbaar?

Huisartsenzorg
Ketenzorg
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg
ICT-dienstverleners

Meer informatie

Wilt u meer informatie het vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas? Neem dan contact op met onze projectleider.

Tim Smits

Tim Smits

Productverantwoordelijke Twiin Portaal & Projectcoördinator Ketenzorg