09 september 2021

Wat is de waarde van medicatiegegevens voor tandartsen?

Drie pilots om antwoorden te zoeken op deze vraag.

Afgelopen maandag is een pilot officieel van start gegaan met tandartspraktijk De Oversteek in Nijmegen. Dit is de eerste van in totaal drie pilots. De drie pilots hebben als doel om het opvragen van het overzicht van medicatieverstrekkingen bij apotheken voor de tandartspraktijk mogelijk te maken. Tandartsen hebben nogal eens te maken met patiënten die medicatie gebruiken die het behandelplan kan beïnvloeden. Door digitale uitwisseling van medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) mogelijk te maken voor de tandarts, zou de medicatieveiligheid toe kunnen nemen. De pilots moeten dat in de praktijk nog wel uitwijzen.

Kleinschalig
De pilot wordt in eerste instantie op kleine schaal en in de stad Nijmegen uitgevoerd met een enthousiaste tandartspraktijk en twee apotheken. Het is een eerste onderzoek naar welke maatregelen nodig zijn om het voor tandartspraktijken mogelijk te maken medicatiegegevens op te vragen. Vervolgens is de vraag wat daarvan de betekenis is voor het behandelplan. Deze pilot en de twee die nog volgen, worden geëvalueerd.

Maatregelen
Tandartspraktijken zijn voor aansluiting op het LSP een nieuwe groep zorgaanbieders. Daarom is een aansluiting niet van de een op andere dag geïmplementeerd. Hiervoor moeten maatregelen worden getroffen. Het gaat bijvoorbeeld om: het beleggen van het GBZ beheer, het gebruik van beveiligde netwerkverbindingen, de wens van de patiënt, het registreren als UZI-abonnee, het inpassen in de processen in de praktijk en de gebruiksovereenkomst met VZVZ. Daarnaast niet onbelangrijk: bepalen of de aansluiting op het LSP consequenties heeft voor alle aangesloten randapparatuur die een moderne tandartspraktijk heeft? Dit is nog maar selectie van de maatregelen die worden genomen alvorens er van aansluiten sprake is. Door middel van een knelpunteninventarisatie zullen alle te nemen maatregelen in kaart worden gebracht. 

Evaluatie
De evaluatie vindt langs vier routes plaats:

  • Knelpunteninventarisatie
  • Analyse van berichtenverkeer op het LSP
  • Onderzoek bij de tandarts aan de hand van een vragenlijst en een interview
  • Interview bij de betrokken apotheken.

Naar verwachting zullen in november 2021 alle drie de tandartspraktijken aangesloten zijn op het LSP en kunnen de tandartsen gaan werken met de medische gegevens die verkregen worden bij de apotheken in de regio.

Samenwerking
De pilots worden in nauwe samenwerking met de KNMT, KNMP en Patiëntenfederatie Nederland uitgevoerd. Bij deze pilots is de leverancier van het tandartsinformatiesysteem eveneens intensief betrokken. De pilots zijn een welkome voorbereiding op het programma Samen voor medicatieoverdracht.

Voor vragen of meer informatie over het project Medicatieverstrekkingen in de mondzorg: Jacqueline Neijenhuis, jacqueline.neijenhuis@vzvz.nl of Kirsten de Wilde kirsten.de.wilde@vzvz.nl.

Meer nieuws

Laatste nieuws

Afbeelding
Tandartsstoel
09 september 2021

Wat is de waarde van medicatiegegevens voor tandartsen?

Lees meer
Afbeelding
Logo Careweb
05 augustus 2021

Careweb samen met LSP+ gekwalificeerd voor BgGGZ

Lees meer
Afbeelding
Logo ZORG-AB
29 juli 2021

ZORG-AB; Complexe data-integratie voor digitale communicatie in de zorg

Lees meer
Afbeelding
Lex de Grunt
27 juli 2021

Pilot vereenvoudigde toepassing UZI-middelen bij GGNet succesvol afgerond

Lees meer
Afbeelding
Logo Met spoed beschikbaar
07 juli 2021

Programma Met spoed beschikbaar genomineerd

Lees meer
Afbeelding
Nieuwe homepage VZVZ
07 juli 2021

VZVZ lanceert nieuwe corporate website én speciale website AORTA-LSP

Lees meer