Actueel

09 september 2021

Wat is de waarde van medicatiegegevens voor tandartsen?

Drie pilots om antwoorden te zoeken op deze vraag.

Afgelopen maandag is een pilot officieel van start gegaan met tandartspraktijk De Oversteek in Nijmegen. Dit is de eerste van in totaal drie pilots. De drie pilots hebben als doel om het opvragen van het overzicht van medicatieverstrekkingen bij apotheken voor de tandartspraktijk mogelijk te maken. Tandartsen hebben nogal eens te maken met patiënten die medicatie gebruiken die het behandelplan kan beïnvloeden. Door digitale uitwisseling van medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) mogelijk te maken voor de tandarts, zou de medicatieveiligheid toe kunnen nemen. De pilots moeten dat in de praktijk nog wel uitwijzen.

Kleinschalig
De pilot wordt in eerste instantie op kleine schaal en in de stad Nijmegen uitgevoerd met een enthousiaste tandartspraktijk en twee apotheken. Het is een eerste onderzoek naar welke maatregelen nodig zijn om het voor tandartspraktijken mogelijk te maken medicatiegegevens op te vragen. Vervolgens is de vraag wat daarvan de betekenis is voor het behandelplan. Deze pilot en de twee die nog volgen, worden geëvalueerd.

Maatregelen
Tandartspraktijken zijn voor aansluiting op het LSP een nieuwe groep zorgaanbieders. Daarom is een aansluiting niet van de een op andere dag geïmplementeerd. Hiervoor moeten maatregelen worden getroffen. Het gaat bijvoorbeeld om: het beleggen van het GBZ beheer, het gebruik van beveiligde netwerkverbindingen, de wens van de patiënt, het registreren als UZI-abonnee, het inpassen in de processen in de praktijk en de gebruiksovereenkomst met VZVZ. Daarnaast niet onbelangrijk: bepalen of de aansluiting op het LSP consequenties heeft voor alle aangesloten randapparatuur die een moderne tandartspraktijk heeft? Dit is nog maar selectie van de maatregelen die worden genomen alvorens er van aansluiten sprake is. Door middel van een knelpunteninventarisatie zullen alle te nemen maatregelen in kaart worden gebracht. 

Evaluatie
De evaluatie vindt langs vier routes plaats:

  • Knelpunteninventarisatie
  • Analyse van berichtenverkeer op het LSP
  • Onderzoek bij de tandarts aan de hand van een vragenlijst en een interview
  • Interview bij de betrokken apotheken.

Naar verwachting zullen in november 2021 alle drie de tandartspraktijken aangesloten zijn op het LSP en kunnen de tandartsen gaan werken met de medische gegevens die verkregen worden bij de apotheken in de regio.

Samenwerking
De pilots worden in nauwe samenwerking met de KNMT, KNMP en Patiëntenfederatie Nederland uitgevoerd. Bij deze pilots is de leverancier van het tandartsinformatiesysteem eveneens intensief betrokken. De pilots zijn een welkome voorbereiding op het programma Samen voor medicatieoverdracht.

Gerelateerde initiatieven

Afgerond
Project

Medicatieverstrekkingen in de mondzorg

De KNMT, KNMP en VZVZ bereiden drie pilots voor om te onderzoeken wat er nodig is om het mogelijk te maken dat tandartsen actuele medicatieverstrekking van patiënten op kunnen vragen bij apotheken. Voor het opvragen wordt gebruik gemaakt van het LSP. Drie tandartspraktijken hebben zich gemeld om mee te doen. Zij zijn ook benieuwd naar de meerwaarde van medicatiegegevens in de tandartspraktijk. Op die vraag probeert het project antwoord te vinden.