Actueel

16 juni 2022

'Zonder medicatiegegevens kan zelfs tandsteen verwijderen al tot ernstige problemen leiden'

Eric-Jan Reijnen van tandartspraktijk Reijnen in Tilburg twijfelde geen moment toen hem door KNMT gevraagd werd mee te doen aan de pilot van het project Medicatieverstrekkingen in de mondzorg. Al veertig jaar lang vernieuwt en innoveert hij constant. Met zijn tijd meegaan, vindt hij belangrijk. Daar hoort het delen van medicatiegegevens volgens hem zeker bij.

De overheid schrijft voor dat tandartsen zich, voordat ze een patiënt behandelen, op de hoogte stellen van het medicatiegebruik. “In principe zou een patiënt voor zijn bezoek aan de tandarts naar de apotheek moeten gaan, zijn of haar medicatieoverzicht moeten laten printen en inleveren in de praktijk”, legt Eric-Jan uit. “Dat gebeurt natuurlijk niet. Het is onwerkbaar.” Om toch op de hoogte te blijven van dit soort belangrijke gegevens, stelt Reijnen zijn patiënten de nodige vragen voordat de behandeling begint. Bovendien laat hij nieuwe patiënten een medische anamneselijst invullen. “Helaas kun je dat natuurlijk niet door iedere patiënt en tijdens ieder bezoek laten doen. Daar is geen tijd voor.”

Voorstander van medicatieverstrekking
Eric-Jan is om deze reden een groot voorstander van medicatieverstrekkingen in de mondzorg. “Ik heb wel eens een kies getrokken bij iemand die, bleek later, vier maal per jaar in het ziekenhuis een infuus met bisfosfonaten kreeg, vanwege botontkalking”, vertelt hij. “Een enorme ontsteking was het gevolg en die was bijna niet te behandelen. Om dit soort situaties te voorkomen is uitwisseling van medicatiegegevens een hele vooruitgang.” Maar eigenlijk niet voldoende, volgens Eric-Jan. “Bisfosfonaten die per infuus worden gegeven, komen bijvoorbeeld al niet voor in het medicijnoverzicht van de apotheker. Juist voor tandartsen is dit heel belangrijke informatie, maar die vinden we niet terug in de lijst met medicatie.”

Deelnemende tandartsen aan de pilot Medicatieverstrekkingen in de mondzorg oefenden met het opvragen van medicatiegegevens uit de Apotheek Informatie Systemen, met een beperkte hoeveelheid informatie over de medicatie van de patiënt. Het programma Samen voor medicatieoverdracht gaat er voor zorgen dat meer medicatiegegevens worden uitgewisseld. Het doel van de pilot was onder meer om vast te stellen wat het voor een tandartspraktijk betekent om aan te sluiten op het LSP.

Tandartsen zitten eigenlijk op een 'medisch achterafje', zegt Eric-Jan. “We doen wel de hele dag invasieve ingrepen, maar we hebben niet de toegang tot alle relevante medische informatie.” Het project Medicatieverstrekkingen in de mondzorg juicht hij toe. “Maar het is niet voldoende. Als tandarts wil je niet alleen weten dát er bepaalde medicatie wordt geslikt, maar ook waaróm. Als een patiënt een kunstklep in zijn hart heeft, dan kan door een simpele handeling als tandsteen verwijderen een infectie ontstaan. Ik wil daarom veel meer weten dan alleen de medicatie die diegene slikt. Ik wil de relevante medische informatie kunnen inzien.”

Technische kwesties
Als tandartsen digitaal medicatiegegevens kunnen opvragen is dat volgens Eric-Jan wel een flinke vooruitgang. Die informatie is nou eenmaal ontzettend waardevol en soms lastig te achterhalen. “Maar de kosten zijn wel ontzettend hoog en we worden niet gecompenseerd.” Of het rendabel is, moet Eric-Jan daarom nog bekijken. “Ik kan tenslotte niet mijn tarief zomaar even omhoog gooien.”

Eric-Jan heeft geen spijt dat hij met de pilot heeft meegedaan, maar vond het verloop moeizaam. “Ik ben tegen een aantal technische kwesties aangelopen. Zo moest ik een GZN-lijn aanschaffen. Maar mijn praktijk werkt niet met een alledaagse automatisering. Alles zit in de cloud.” Normaal gesproken loopt deze lijn direct naar de praktijk, nu moest die naar het datacenter. Zijn ICT-mensen waren er druk mee bezig en stuurden hem een flinke rekening. Eric-Jan: “Daar voorzie ik wel wat moeilijkheden. We zijn namelijk niet de enige praktijk die op deze manier werkt.”

Toekomst
Al jaren werkt Eric-Jan met een UZI-pas om declaraties in te kunnen dienen. “De techniek is echter hopeloos verouderd. Het zou toch fijn zijn als daar een nieuwe oplossing voor komt, ook voor tandartsen.”

ZORG-ID Smart
Zorgverleners en –medewerkers maken gebruik van authenticatiemiddelen om toegang te krijgen tot zorgapplicaties, zoals een tandartsinformatiesysteem. Voor landelijke gegevensuitwisseling is een landelijk identificatiemiddel nodig in combinatie met een vertrouwde inlogmethode. De UZI-pas is het enige door de overheid toegelaten landelijk authenticatiemiddel. Het heeft echter beperkingen. Daarom heeft ZORG-ID een uitbreiding gekregen met ZORG-ID Smart; een gratis authenticatiemiddel op smartphones dat geschikt is om lokaal mee in te loggen en voor het maken van een waarborg.

Tandarts Reijnen

Blijven verbeteren
Ondanks zijn kritiek vindt Eric-Jan het “fantastisch” dat de pilot is gehouden. “Of er nu positieve of negatieve punten uitrollen, we kunnen er iets mee. Verbeteren, daar gaat het om.” Hij twijfelt dan ook niet om ermee door te gaan en zijn bevindingen te blijven ventileren. “Al is het maar om te monitoren hoe het allemaal loopt.”

Over Medicatieverstrekkingen in de mondzorg
Het project Medicatieverstrekkingen in de mondzorg is een noodzakelijke voorbereiding voor het aansluiten van tandartspraktijken voor het programma Medicatieoverdracht. De KNMT, KNMP, Patiëntenfederatie Nederland en VZVZ onderzoeken met drie pilots wat er nodig is voor het door de tandarts opvragen van medicatieverstrekkingen bij de apotheek van zijn cliënt. Voor het opvragen wordt gebruik gemaakt van het LSP.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde initiatieven

In uitvoering
Project

Medicatieverstrekkingen in de mondzorg

De KNMT, KNMP en VZVZ bereiden drie pilots voor om te onderzoeken wat er nodig is om het mogelijk te maken dat tandartsen actuele medicatieverstrekking van patiënten op kunnen vragen bij apotheken. Voor het opvragen wordt gebruik gemaakt van het LSP. Drie tandartspraktijken hebben zich gemeld om mee te doen. Zij zijn ook benieuwd naar de meerwaarde van medicatiegegevens in de tandartspraktijk. Op die vraag probeert het project antwoord te vinden.