VZVZ voor spoedzorg

VZVZ werkt samen met verschillende partijen in het zorgveld aan de implementatie van steeds meer zorgtoepassingen in de Acute Zorgketen, o.a. in het programma 'Met spoed beschikbaar'. Verschillende toepassingen zijn inmiddels succesvol getest en zijn klaar voor landelijk gebruik.

Geïmplementeerde zorgtoepassingen in de spoedzorg

Spoedverwijzing van HAP naar SEH

Met deze zorgtoepassing worden de gegevens van de HAP direct in het informatiesysteem van de SEH beschikbaar gesteld en kunnen deze in het eigen werkproces gebruikt worden en gestructureerd in het patiëntendossier overgenomen worden.

Lees verder

Opvragen medicatie en ICA door Ambulance

Ook zorgverleners op de ambulance kunnen nu de medicatie en ICA-gegevens opvragen bij apotheken. Voor de SEH was dit al beschikbaar. In combinatie met het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts kunnen zij zo over meer informatie beschikken over de medische achtergrond van de patiënt.

Lees verder

Over opvragen professionele samenvatting door RAV en SEH

Met deze zorgtoepassing kunnen de zorgverleners op de meldkamer, ambulance of SEH de professionele samenvatting bij de huisarts opvragen, om zo over meer informatie te beschikken over de medische achtergrond van de patiënt

Lees verder

Spoedmelding van HAP naar MKA

Met deze zorgtoepassing komen de gegevens van de HAP gestructureerd in het informatiesysteem van de Meldkamer beschikbaar, kunnen daar direct in het eigen werkproces gebruikt worden en naar de ambulance worden doorgestuurd.

Lees verder

Over het programma 'Met spoed beschikbaar'

VZVZ werkt mee aan het programma Met spoed beschikbaar.

Lees meer over dit initiatief