Aanmelden

Zorginstellingen kunnen gebruik maken van het Twiin Portaal om op een gemakkelijke manier landelijk beelden en verslagen uit te wisselen. Het Twiin Portaal vervangt het gebruik van de DVD. Gegevens mogen in het kader van de behandelrelatie (WGBO) uitgewisseld worden. Het Twiin Portaal heeft een adresboek waarin alle aangesloten zorgverleners te vinden zijn. De uitvoering van het aansluittraject en het beheer ligt in handen van VZVZ.

Sinds 2021 zijn alle ziekenhuizen in Nederland bereikbaar voor het uitwisselen van beelden en verslag, maar ook de verwijsbrief en de BgZ. Op dit moment sluiten steeds meer zelfstandige klinieken aan. U ook?

Instellingen

Instellingen

Aansluiten

Voor ziekenhuizen

Goed nieuws. Sinds medio 2021 zijn alle Nederlandse ziekenhuizen aangesloten op het landelijke netwerk voor uitwisseling.

Bij de aanmelding wordt een keuze gemaakt voor het integratieniveau van het Twiin Portaal.

Het Twiin Portaal kent de volgende integratieniveaus:

1. Geen integratie met eigen systemen: Niveau 1.
Enkel gebruik maken van het Twiin Portaal via webbrowser voor het uploaden en downloaden van beelden en verslagen. Er is geen integratie met het eigen PACS systeem. Er wordt lokaal niets geïnstalleerd.

2. Integratie in het eigen PACS systeem: Niveau 3.
Bij het derde integratieniveau is het Twiin Portaal gekoppeld met het PACS. De gateway staat direct geïntegreerd met het PACS. Hierdoor kan het proces van versturen en ontvangen op de gateway plaatsvinden.

3. Volledige integratie in het eigen PACS systeem: Niveau 4.
Bij het integratieniveau 4 is het Twiin Portaal volledig geïntegreerd met het PACS. Hierdoor kan het proces van het versturen en ontvangen van onderzoeken vanuit het PACS uitgevoerd worden. De mate van integratie is afhankelijk van de integratiemogelijkheden binnen het eigen PACS van de zorginstelling.

Voor zelfstandige klinieken

Het Twiin Portaal kent de volgende integratieniveaus:

1. Geen integratie met eigen systemen: Niveau 1.
Enkel gebruik maken van het Twiin Portaal via webbrowser voor het uploaden en downloaden van beelden en verslagen. Er is geen integratie met het eigen PACS systeem. Er wordt lokaal niets geïnstalleerd.

2. Integratie in het eigen PACS systeem: Niveau 3.
Bij het derde integratieniveau is het Twiin Portaal gekoppeld met het PACS. De gateway staat direct geïntegreerd met het PACS. Hierdoor kan het proces van versturen en ontvangen op de gateway plaatsvinden.

3. Volledige integratie in het eigen PACS systeem: Niveau 4.
Bij het integratieniveau 4 is het Twiin Portaal volledig geïntegreerd met het PACS. Hierdoor kan het proces van het versturen en ontvangen van onderzoeken vanuit het PACS uitgevoerd worden. De mate van integratie is afhankelijk van de integratiemogelijkheden binnen het eigen PACS van de zorginstelling.

Instellingen

Meld je hier aan voor het Twiin Portaal: