ICT dienstverleners

ICT-dienstverleners

Vanuit VZVZ trekken we samen met de ICT-dienstverleners op om zo gezamenlijk tot een duurzaam en gedragen toepassing of afsprakenstelsel te komen.
Data

Wat wij doen

Vanuit VZVZ stellen wij samen met onze ICT-dienstverleners een werkplan op. In dit werkplan stemmen wij met de leden van VZVZ alsmede de ICT-dienstverleners de doorontwikkeling van onze afsprakenstelsels en/of gemeenschappelijke diensten vast. Op deze manier zorgen we ervoor dat we in gezamenlijkheid de juiste ontwikkelingen in gang zetten om zo de zorgsectoren optimaal te kunnen ondersteunen.

In uitvoering
Programma

Met spoed beschikbaar

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Door goede gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken aanbieders van spoedzorg, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen te realiseren.
In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Ondersteuning

Wilt u weten hoe u als ICT-dienstverlener aan de slag kunt gaan met één van onze diensten? Heeft u andere vragen? Neem contact met ons op!

Leveranciersmanagement