16 oktober 2017

PROVES: programma vult grotere rol patiënt in

Tijdens haar jubileumcongres in Harderwijk kondigde VZVZ aan dat zij opdrachtnemer is geworden van het programma PROVES. Het programma voert de eerste proofs of concept (PoC's) uit voor de programma’s MedMij en GTS. MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen, die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. GTS geeft invulling aan gespecificeerde toestemming, een vereiste uit de wet die eerder dit jaar van kracht werd.

De programma’s MedMij en GTS zijn opgezet om de patiënt meer regie te geven over zijn medische gegevens en documenten over zijn gezondheid. Enerzijds door het creëren van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en anderzijds door zorgaanbieders gespecificeerd toestemming te geven informatie uit die dossiers beschikbaar te stellen aan andere zorgverleners. Minister Schippers heeft dit vastgelegd in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Samen met het recht op gratis digitale inzage treedt dit onderdeel van de wet medio 2020 in werking.
VZVZ Bestuursvoorzitter Antoon Kuijpers: “In het programma PROVES voeren wij twee PoC’s uit voor de programma’s MedMij en GTS. Het programma PROVES draagt daarmee bij aan een flinke stap voorwaarts in het versterken van de positie van de patiënt en is daarmee van maatschappelijke waarde.”

PROVES
PROVES is een initiatief van een brede coalitie van partijen, die actief zijn in de gegevensuitwisseling in de zorg. PROVES toetst de mogelijke varianten van de MedMij-architectuur in de praktijk. Het programma test of de gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener in een praktijksituatie verloopt zoals in de voorbereidende fase is beschreven. PROVES wordt ook benut om de producten van het programma Gespecificeerde Toestemming (GTS) in een praktijksituatie te testen en waar nodig verder te ontwikkelen. Beide programma’s hebben behoefte aan dezelfde gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een digitaal adresboek van alle zorgaanbieders in Nederland, een zg. vertaalservice voor standaarden en een betrouwbare authenticatie en identificatie van personen.

Rol VZVZ
VZVZ werkt bij alle onderdelen van de programma’s MedMij en GTS samen met softwareleveranciers. Het gaat dan om de realisatie van de componenten van de  PoC’s van zowel de MedMij- als GTS-voorzieningen. En de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de centrale voorzieningen het Zorg Adresboek (ZAB), vertaalservices en Zorg-ID. Het Landelijk Schakelpunt zal bovendien worden aangepast om op MedMij en GTS aan te sluiten.
Antoon Kuijpers: “De ontwikkelingen passen in de strategie van VZVZ, zoals wij die eind 2015 hebben geformuleerd. De uitvoering heeft uiteraard geen effecten op de uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt, die VZVZ nu al vijf jaar succesvol verzorgt.”

Meer nieuws

Laatste nieuws

Afbeelding
Proves
22 oktober 2021

Publicatie eindrapportage Proof of Concept Elektronische Toegangsdiensten

Lees meer
Afbeelding
Plenaire zaal Eerste Kamer
19 oktober 2021

VZVZ deelt visie bij deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer

Lees meer
Afbeelding
Bart
11 oktober 2021

''Uitwisselen van beelden en verslagen vraagt vooral om goede samenwerking''

Lees meer
Afbeelding
Ketenzorg
29 september 2021

Zorggroep ROHA in Amsterdam omarmt als eerste LSP Ketenzorg: eerste drie praktijken 'live'

Lees meer
Afbeelding
Proves
28 september 2021

Publicatie eindrapportage Proof of Concept Abonneren en Notificeren

Lees meer
Afbeelding
Koppeltaal
28 september 2021

Stichting Koppeltaal draagt dienstverlening over aan VZVZ

Lees meer