16 oktober 2017

PROVES: programma vult grotere rol patiënt in

Tijdens haar jubileumcongres in Harderwijk kondigde VZVZ aan dat zij opdrachtnemer is geworden van het programma PROVES. Het programma voert de eerste proofs of concept (PoC's) uit voor de programma’s MedMij en GTS. MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen, die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. GTS geeft invulling aan gespecificeerde toestemming, een vereiste uit de wet die eerder dit jaar van kracht werd.

De programma’s MedMij en GTS zijn opgezet om de patiënt meer regie te geven over zijn medische gegevens en documenten over zijn gezondheid. Enerzijds door het creëren van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en anderzijds door zorgaanbieders gespecificeerd toestemming te geven informatie uit die dossiers beschikbaar te stellen aan andere zorgverleners. Minister Schippers heeft dit vastgelegd in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Samen met het recht op gratis digitale inzage treedt dit onderdeel van de wet medio 2020 in werking.
VZVZ Bestuursvoorzitter Antoon Kuijpers: “In het programma PROVES voeren wij twee PoC’s uit voor de programma’s MedMij en GTS. Het programma PROVES draagt daarmee bij aan een flinke stap voorwaarts in het versterken van de positie van de patiënt en is daarmee van maatschappelijke waarde.”

PROVES
PROVES is een initiatief van een brede coalitie van partijen, die actief zijn in de gegevensuitwisseling in de zorg. PROVES toetst de mogelijke varianten van de MedMij-architectuur in de praktijk. Het programma test of de gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener in een praktijksituatie verloopt zoals in de voorbereidende fase is beschreven. PROVES wordt ook benut om de producten van het programma Gespecificeerde Toestemming (GTS) in een praktijksituatie te testen en waar nodig verder te ontwikkelen. Beide programma’s hebben behoefte aan dezelfde gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een digitaal adresboek van alle zorgaanbieders in Nederland, een zg. vertaalservice voor standaarden en een betrouwbare authenticatie en identificatie van personen.

Rol VZVZ
VZVZ werkt bij alle onderdelen van de programma’s MedMij en GTS samen met softwareleveranciers. Het gaat dan om de realisatie van de componenten van de  PoC’s van zowel de MedMij- als GTS-voorzieningen. En de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de centrale voorzieningen het Zorg Adresboek (ZAB), vertaalservices en Zorg-ID. Het Landelijk Schakelpunt zal bovendien worden aangepast om op MedMij en GTS aan te sluiten.
Antoon Kuijpers: “De ontwikkelingen passen in de strategie van VZVZ, zoals wij die eind 2015 hebben geformuleerd. De uitvoering heeft uiteraard geen effecten op de uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt, die VZVZ nu al vijf jaar succesvol verzorgt.”

Meer nieuws

Laatste nieuws

Afbeelding
Logo ZORG-AB
29 juli 2021

ZORG-AB; Complexe data-integratie voor digitale communicatie in de zorg

Lees meer
Afbeelding
Lex de Grunt
27 juli 2021

Pilot vereenvoudigde toepassing UZI-middelen bij GGNet succesvol afgerond

Lees meer
Afbeelding
Logo Met spoed beschikbaar
07 juli 2021

Programma Met spoed beschikbaar genomineerd

Lees meer
Afbeelding
Nieuwe homepage VZVZ
07 juli 2021

VZVZ lanceert nieuwe corporate website én speciale website AORTA-LSP

Lees meer
Afbeelding
Logo OPEN
17 juni 2021

OPEN krijgt meer tijd voor afronden PGO-aansluitingen

Lees meer
Afbeelding
VJZ
15 juni 2021

Nieuwe folder Volgjezorg

Lees meer