Agenda

HAP-dag

09 februari
09.30 - 12.30
Online via Teams

Het HAP-overleg is altijd een mooie gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen en eventuele problemen te bespreken. Daarnaast is het HAP-overleg de ideale gelegenheid om dieper in te gaan op bepaalde (aangedragen) onderwerpen. Het eerste HAP-overleg van 2023 is op 9 februari van 09.30 tot uiterlijk 12:30 uur, online via MS Teams.

Het programma is als volgt:

 

Onderwerp

9:30 uur

Welkom

 • Doornemen programma 
 • Terugblik acties HAP dag 2022? → pagina belang verhogen toestemmingen kwetsbare patiënten
9:35 uur  

Toekomst UZI-middelen / UZI-pas

 • toekomst vergoedingsregeling
 • ZORG-ID Smart

9:45 uur

 

30 min

Sturen op data 

Praktijkervaring HAP Rijnmond met sturen op data 

 • Welke gegevens missen we op de post 
 • hoe sturen op eigen rapportage en rapportages VZVZ 

10:15 

15 min max 

LSP Week Zeeuws Vlaanderen 

 • Wat houdt dat in?
 • Resultaten m.b.t. toestemmingen 
 • Geleerde lessen → aanpak breder inzetten bij andere projecten 
10:45 uur

Met spoed beschikbaar 

Een update van het programma Met spoed beschikbaar in relatie tot de HAP-en

 • Status Uitwisseling HAP-SEH in gebruik en ervaringen
 • PS in de spoedverwijzing
 • Status Uitwisseling HAP-MKA
 • Nieuwe koplopers
 • Wat kan er al

Wat gebeurt er als het programma stopt per 1 juli?

 • Deadline augustus 2023; waar staan we: een regionaal perspectief
 • Koplopers afronden
 • Agenda tot juli 2023

11:15 uur

Faexit

 • Toelichting op project en wat dit concreet betekent voor de HAP (met praktijkvoorbeeld(en)
 • Waarom geen fax meer? 
 • Wat betekent werken zonder fax voor werkprocessen HAP?
 • Hoe kun je meedoen aan project Faexit? 

11:45 uur

Afsluiting

 • Terugblik op de dag + samenvatting afspraken 
 • o.a. evaluatie dag, onderwerpen najaar 2023 HAP-dag, 
 • aankondiging HAP-dag najaar 2023

12:00 uur

Einde 

 

 

Meer weten over het HAP-overleg? Of wil je een uitnodiging ontvangen? Stuur dan een e-mail naar projectbureau@vzvz.nl.