02 juli 2018

Adriaan Blankenstein nieuwe voorzitter VZVZ

Adriaan Blankenstein is vanaf 1 september 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur van VZVZ. Daarmee volgt hij Antoon Kuijpers op. Antoon Kuijpers heeft de functie van voorzitter het afgelopen jaar tijdelijk uitgeoefend. Met de benoeming van Adriaan Blankenstein pakt Antoon Kuijpers zijn oorspronkelijke functie als lid van de Raad van Bestuur VZVZ weer op.

Adriaan Blankenstein

Adriaan Blankenstein heeft ruime ervaring opgedaan als bestuurder in zowel het ICT-werkveld als ten behoeve van de gezondheidszorg. Veelal in complexe stakeholder-omgevingen. Hij heeft ruime ervaring met het aansturen van grote en kleine organisaties, bij zowel de overheid als commerciële organisaties. Hij zegt daar bijvoorbeeld over: “Professionaliteit is meer dan je werk goed doen, de maatschappelijke relevantie en draagvlak maken hier naar mijn mening ook deel van uit.”

Antoon Kuijpers

Antoon Kuijpers heeft de positie van voorzitter van de Raad van Bestuur tijdelijk ingevuld. Hij heeft in die periode leiding en invulling gegeven aan het veranderproces van de governance van VZVZ. Antoon Kuijpers: “Met de nieuwe besturingsstructuur kan VZVZ nog beter inspelen op veranderingen in het werkveld. Een actueel voorbeeld daarvan is de ontwikkeling dat de patiënt in 2020 elektronisch over zijn eigen medische gegevens moet kunnen beschikken. Patiënten krijgen nu een grotere rol in de governance. Deze belangrijke verandering is nu afgerond en daarmee is dit het geschikte moment voor de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur.” De Raad van Toezicht en de Ledenraad van VZVZ hebben vol vertrouwen ingestemd met deze wijziging van de besturingsstructuur.

VZVZ

VZVZ profileert zich als de organisatie die afsprakenstelsels, zoals rond het Landelijk Schakelpunt, in gebruik en in beheer kan nemen. Het gaat met name om elektronische uitwisselingssystemen in de gezondheidzorg. Doel is om goede en veilige gezondheidszorg voor de patiënten in Nederland te bereiken. Daartoe beheert VZVZ uitwisselingssystemen die er voor zorgen dat de juiste medische informatie op het juiste moment de juiste behandelaar ter beschikking staan.

Meer nieuws

Laatste nieuws

Afbeelding
Logo ZORG-AB
29 juli 2021

ZORG-AB; Complexe data-integratie voor digitale communicatie in de zorg

Lees meer
Afbeelding
Lex de Grunt
27 juli 2021

Pilot vereenvoudigde toepassing UZI-middelen bij GGNet succesvol afgerond

Lees meer
Afbeelding
Logo Met spoed beschikbaar
07 juli 2021

Programma Met spoed beschikbaar genomineerd

Lees meer
Afbeelding
Nieuwe homepage VZVZ
07 juli 2021

VZVZ lanceert nieuwe corporate website én speciale website AORTA-LSP

Lees meer
Afbeelding
Logo OPEN
17 juni 2021

OPEN krijgt meer tijd voor afronden PGO-aansluitingen

Lees meer
Afbeelding
VJZ
15 juni 2021

Nieuwe folder Volgjezorg

Lees meer