15 juni 2021

Nieuwe folder Volgjezorg

Volgjezorg heeft een nieuwe folder. Het doel van de folder is nog steeds hetzelfde: mensen informeren over de toestemming die nodig is voor de uitwisseling van hun medische gegevens. Zorgverleners kunnen die folder gebruiken om aan hun informatieplicht te voldoen voordat zij hun patiënten om toestemming vragen voor het delen van hun medische gegevens met andere zorgverleners.

De folders zijn, net als altijd, kosteloos te bestellen in de webshop van VZVZ. Tot zover niets nieuws ten opzichte van de oude situatie. Wat is er dan wel veranderd?

Korter en duidelijker

Volgjezorg heeft geluisterd naar het veld: de reacties van zorgverleners en patiënten op de oude folder zijn meegenomen in de herziening. De nieuwe folder is een stuk korter en daardoor veel begrijpelijker voor iedereen. Om ook de ruim 2 miljoen laaggeletterde Nederlanders te bedienen, is de tekst van de nieuwe folder tot stand gekomen met hulp van stichting Pharos. De informatie in de folder is daardoor veel toegankelijker. Daarnaast is de nieuwe folder breder ingestoken dan alleen toestemming voor het Landelijk Schakelpunt (LSP). In de folder worden ook voorbeelden van andere uitwisselingssystemen meegenomen.

Formulier in de folder

In de folder zit nog altijd een uitscheurbaar toestemmingsformulier dat patiënten kunnen invullen en inleveren bij de zorgverlener (huis)arts en/of apotheek.

Actuele situatie op Volgjezorg

In de nieuwe folder wordt verwezen naar www.volgjezorg.nl. Daar kan de lezer online de laatste stand van zaken lezen met betrekking tot welke zorgverleners welke medische gegevens mogen delen en opvragen. Dat maakt de folder meer toekomstvast, en dat betekent ook dat deze minder vaak aangepast hoeft te worden.

‘Leaflets’ en formulieren in verschillende talen

De vernieuwde folder is als ‘leaflet’ ook weer beschikbaar in verschillende talen. Net als de losse toestemmingsformulieren (zowel enkelvoudig als combinatieformulieren). De leaflets hebben een eenvoudige opmaak en zijn makkelijk te printen. De beschikbare talen zijn:

  • Arabisch,
  • Engels,
  • Pools,
  • Portugees,
  • Spaans,
  • Turks, en natuurlijk ook
  • Nederlands.
Nieuwe materialen en aanpassingen Volgjezorg-website

Nu de folder is herzien, starten wij na de zomer met het herzien van de overige voorlichtingsmaterialen zoals de (digitale)posters en wachtkamervideo’s. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van andere digitale voorlichtingsmaterialen. De teksten op de Volgjezorg-website worden herschreven om beter aan te sluiten bij de nieuwe folder.

Oude voorraad opmaken

Kunnen alle oude folders dan de prullenbak in? Nee hoor, de voorraad oude folders mag gewoon worden opgemaakt. Beide folders, de nieuwe en de oude, voldoen inhoudelijk aan de informatieplicht die zorgverleners hebben naar hun patiënten als zij om toestemming vragen.

Toestemming verwerken in uw XIS

Bij het opvoeren van toestemmingen in uw XIS is het belangrijk dat u altijd noteert op basis van welke informatie de patiënt toestemming heeft gegeven (of ingetrokken). Vergeet dan ook niet de juiste NIEUWE naam en folderversie te vermelden.

NB: Maakt u gebruik van de anderstalige leaflets of de losse formulieren om te printen? Schakel dan wel zo spoedig mogelijk over op de nieuwe versies (mei 2021). Dat is van belang omdat met de nieuwe folder ook de naam van de folder op de formulieren is aangepast. Hou hier dus rekening mee bij het registreren van toestemmingen in uw XIS-applicatie.

Downloaden materialen

Alle materialen zijn te downloaden via de 'Materiaal'-pagina onder de verschillende secties op de website, maar ook onderaan dit nieuwsbericht.

Meer nieuws

Laatste nieuws

Afbeelding
Proves
22 oktober 2021

Publicatie eindrapportage Proof of Concept Elektronische Toegangsdiensten

Lees meer
Afbeelding
Plenaire zaal Eerste Kamer
19 oktober 2021

VZVZ deelt visie bij deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer

Lees meer
Afbeelding
Bart
11 oktober 2021

''Uitwisselen van beelden en verslagen vraagt vooral om goede samenwerking''

Lees meer
Afbeelding
Ketenzorg
29 september 2021

Zorggroep ROHA in Amsterdam omarmt als eerste LSP Ketenzorg: eerste drie praktijken 'live'

Lees meer
Afbeelding
Proves
28 september 2021

Publicatie eindrapportage Proof of Concept Abonneren en Notificeren

Lees meer
Afbeelding
Koppeltaal
28 september 2021

Stichting Koppeltaal draagt dienstverlening over aan VZVZ

Lees meer