Beheerplatform AORTA

16 september
13:00 - 15:00
Online via Teams

Het BPA is het platform voor verbetering van de ketensamenwerking tussen beheerorganisaties in de keten AORTA. Ketensamenwerking is nodig om op efficiënte en effectieve wijze zorg te dragen voor optimale beschikbaarheid van zorgcommunicatie via de AORTA-infrastructuur.