Beheerplatform AORTA

18 november
13:00 - 15:00
N.t.b.

Het BPA is het platform voor verbetering van de ketensamenwerking tussen beheerorganisaties in de keten AORTA. Ketensamenwerking is nodig om op efficiënte en effectieve wijze zorg te dragen voor optimale beschikbaarheid van zorgcommunicatie via de AORTA-infrastructuur.