Agenda

Bijeenkomst Regionale Stimulering LSP

07 februari
09:30 - 12:45
Online via Teams

Op dinsdag 7 februari 2023 vindt de eerste VZVZ-netwerkdag van 2023 plaats, via Microsoft Teams van 09.30 - 12.45 uur.
 
Programma
Zie onderstaand programma van de netwerkdag.

Tijd Onderwerp
09:30 uur Opening en mededelingen
09:40 uur Mededelingen en actiepunten vorige netwerkdag
09:50 uur RSO’s/deelnemers: drie succesverhalen uit 2022 en een verbeterpunt voor 2023
10:45 Pauze
11:00 Mitz: update nieuwe ontwikkelingen. Update Star-SHL
11:30 uur Afronding Programma MSB
12:00 uur Weerstand in de zorg
12:15 uur Update internationale uitwisseling
12:30 uur Afsluiting 

 

U ontvangt een uitnodiging voor deze bijeenkomsten. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Bastiaan Martens en Anna Saras. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectbureau@vzvz.nl.