Agenda

Kennissessie: Kennismaken met het landelijke programma Medicatieoverdracht

10 september
15:00 - 15:45
Online
Logo samen voor medicatieoverdracht

Informatie over medicatie is opgeslagen in de ICT-systemen van verschillende zorgaanbieders, bijvoorbeeld de huisarts, de apotheker, de medisch specialist of de tandarts. Het landelijk programma Medicatieoverdracht realiseert een actueel en volledig medicatieoverzicht van elke patiënt/cliënt door ervoor te zorgen dat de verschillende ICT-systemen informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Medicatieoverdracht is een groot programma waar negen zorgsectoren en de sector Patiënt & Cliënt in samenwerken. Uiteindelijk zullen vrijwel alle zorgaanbieders ermee te maken krijgen, ook omdat Medicatieoverdracht een van de vijf geprioriteerde gegevensuitwisselingen is in de Wet Gegevensuitwisseling in de zorg.

Tijdens dit webinar word je op hoofdlijnen bijgepraat over:

  • wat het doel is van het programma Medicatieoverdracht
  • wie bij het programma betrokken is
  • wat de grootste veranderingen zijn
  • wat tot nu toe is bereikt
  • wat de planning is voor de landelijke uitrol
  • wat jij nu al kunt doen om je voor te bereiden

Deze kennissessie vindt online plaats. Deelname is gratis.


Aanmelden kan hier: https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/agenda/kennissessie-kennismaken-met-het-landelijk-programma-medicatieoverdracht-2024/