Kwartaaloverleg

21 september
15:00 - 17:00
Online via Teams

In het Kwartaaloverleg wordt samen met de directies van leveranciers en gebruikers de voortgang van het Werkplan besproken in samenhang met andere sectorale/landelijke initiatieven.

U ontvangt een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectbureau@vzvz.nl.