Agenda

Optima Farma HBO Symposium

28 januari
09.00 - 16.00
Vergadercentrum ’t Veerhuis, Nijenrode 4 te Nieuwegein

13.30 – 14.30 | Overdracht patiënt- en medicatiegegevens, dat kan beter! 

In 2023 zal er veel aandacht zijn voor de overdracht van patiëntgegevens. Deze overdracht moet beter en moet op elkaar aansluiten. Verschillende systemen die gebruikt worden (door artsen, apothekers enz.) spreken een andere taal bij de overdracht van patiënt -en medicatiegegevens. Daarbij hebben we ook nog met AVG te maken. We gaan met elkaar, werkzaam in de openbare -, (poli)klinische farmacie of elders, in gesprek. Vanuit VZVZ  zijn er deskundige aanwezig die deze sessie begeleiden en hier meer informatie over geven.

Meer informatie en het hele programma staat hier: https://congressen.optimafarma.nl/