Agenda

Tertiaaloverleg

29 september
15:00 - 17:00
Online via Teams

In het Tertiaaloverleg wordt samen met de directies van leveranciers en gebruikers de voortgang van het Werkplan besproken in samenhang met andere sectorale/landelijke initiatieven.