Agenda

Live event GGZ

Van akkoord naar actie: IZA in de praktijk (ggz)

26 oktober
12:00 - 18:00
Congrescentrum Belmont, Goorsteeg 66, 6718 TB Ede

Donderdag 26 oktober van 12:00 uur  tot circa 18:00 uur organiseren we het live event 'Van akkoord naar actie: IZA in de praktijk'. Dit event is bedoeld voor de sector ggz en vindt plaats in Ede. 

Hoe kunnen we binnen de ggz concreet invulling geven aan het Integraal Zorgakkoord? Daarover gaan we graag met elkaar in gesprek. In een aantal workshops belichten we verschillende thema’s uit het akkoord en inspireren we je met diverse bestaande en nieuwe oplossingen voor de praktijk. 

Programma

  • 12:00 - 13:00 Welkom, inclusief lunch
  • 13:00 - 14:00 Introductie van het thema
    door Francine Bergman (VZVZ), Patricia Esveld (Pro Persona) en Carlos Croes (GGZ Centraal)
  • 14:00 - 16:30 Workshops: 3 rondes
  • 16:30 - 17:15 Plenair debat: Hoe verminderen we de druk op de zorg?
    met o.a. Hielke van Rijn (VWS), Frans de Jong (Rivierduinen), Bas van der Hoorn (Parnassia Groep)
  • 17:15 - 18:15 Borrel

Meld je nu aan via deze link

 

Toelichting workshops 

Is jouw organisatie goed voorbereid op de implementatie van Medicatieoverdracht?
Wat betekent elektronische overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor jouw organisatie? In de Kickstart van het Programma Medicatieoverdracht worden op dit moment de eerste stappen gezet en naar verwachting wordt elektronische medicatieoverdracht vanaf eind 2024 breder uitgerold. Dat lijkt ver weg, maar om goed voorbereid te zijn, is het verstandig om nu al te beginnen. In deze interactieve sessie, verzorgd door het project Medicatieoverdracht sector ggz (de Nederlandse ggz), helpen we je op weg. Ook horen we graag welke vragen er bij jou leven, of je tips hebt en hoe het programma Medicatieoverdracht kan helpen. We gaan met elkaar in gesprek over hoe we de weg naar volledige elektronische overdracht van medicatiegegevens zo vlak mogelijk laten verlopen.

Ronde 1 (14:00)
Door Jeanne van Eert (de Nederlandse ggz)

De digitale adressengids ZORG-AB
ZORG-AB is een digitale adressengids met daarin technische en functionele adresgegevens van zorgverleners en zorgaanbieders, ingebouwd bij diverse EPD leveranciers. Handig voor verwijzingen, contact opnemen en uitwisseling informatie. Recent heeft ZORG-AB een webportaal laten maken. Hier kun je als zorgverlener of -aanbieder vanaf nu zelf je gegevens aanvullen en wijzigen. Zo ben je nog beter vindbaar voor andere zorgverleners en -aanbieders. Tijdens de workshop laten wij zien hoe dit werkt en gaan we samen aan de slag. Beschik je over een UZI-pas? Neem deze dan mee!

Ronde 2 (14:45)
Door Marcel Settels (VZVZ)

Aan de slag met persoonlijke gezondheidsomgevingen 
Welke randvoorwaarden zie jij om met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) aan de slag te gaan? Welke kansen bieden PGO’s, naast portalen, in het zorgproces? Welke meerwaarde kunnen PGO’s volgens jou voor cliënten hebben? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de workshop van Stichting MedMij. In deze workshop willen we input ophalen voor de werkagenda’s die alle zorgsectoren dit najaar opstellen. Hiermee geven we concrete invulling aan de afspraak in het IZA: in 2025 beschikken alle inwoners die dat willen over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde PGO’s die van meerwaarde zijn in het zorgproces en voor iedereen begrijpelijke informatie bevat. Denk je mee?

Ronde 1 (14:00) en ronde 3 (15:30)
Door Linda Mattheij (MedMij)

De meerwaarde van toestemmingsvoorziening Mitz
In nauwe samenwerking met diverse zorgsectoren is er een nieuwe, generieke online toestemmingsvoorziening genaamd Mitz ontwikkeld. Met Mitz krijgt elke Nederlander de regie over het registreren en beheren van zijn of haar toestemmingskeuzes voor het digitaal uitwisselen van medische gegevens. Mitz biedt een uitgebreide oplossing waarmee de toestemmingskeuzes van iedere burger kunnen worden vastgelegd. In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over de meerwaarde van Mitz voor de ggz. Waarom is het juist nu, met het IZA in ons achterhoofd, essentieel om aan te sluiten? We lichten toe hoe MijnMitz eruitziet voor burgers, wat je als ggz-instelling met leveranciers kunt bespreken en hoe je je als leverancier kunt voorbereiden om aan te sluiten. 

Ronde 2 (14:45) en ronde 3 (15:30)
Door Albert Vlug (Prosophia) en LawLaw Saïda (VZVZ)

Hybride en digitale zorg realiseren met Koppeltaal
Koppeltaal is dé standaard die zorgaanbieders in staat stelt om eHealth te integreren in hun behandelprocessen. De standaard faciliteert in het verbinden en integreren van informatiestromen uit EPD, ROM-vragenlijsten en eHealth. Nu meer digitalisering centraal staat in het IZA en het zorgveld volledig inzet op geschikte hybride en digitale zorg, is Koppeltaal relevanter dan ooit. Tijdens deze workshop geven leveranciers een demo van de vernieuwde versie van Koppeltaal, om te laten zien hoe de standaard kan ondersteunen bij het organiseren en realiseren van hybride en digitale zorg. Ook bekijken we de standaard vanuit het perspectief van de zorgaabieder: wat zijn actuele praktijk- en gebruikerservaringen?  

Ronde 1 (14:00) en ronde 2 (14:45)
Door Mark Saffrie (Visma)

Het uitwisselingskompas: van model naar praktijk   
Het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens vereist vertrouwen en zekerheid tussen zendende en ontvangende zorgverleners. De patiënt mag erop vertrouwen dat er uiterst zorgvuldig met gegevens wordt omgegaan. Met het uitwisselingskompas krijg je als zorgaanbieder zicht op welke afspraken er met andere zorgaanbieders nodig zijn en hoe deze na te leven. Zo vormt het uitwisselingskompas ook de basis onder het AORTA-afsprakenstelsel en het Landelijk Schakelpunt. In deze sessie geven wij je uitleg over hoe je als ggz-instelling het uitwisselingskompas kunt gebruiken bij het vormgeven van informatie-uitwisselingen.

Ronde 3 (15:30)
Door Kirsten de Wilde (VZVZ)

Zeker zijn van een plekje? Meld je dan direct aan via deze link. De toegang tot het event is gratis, maar eenmaal aangemeld gaan we er wel vanuit dat je (zonder tegenbericht) komt. Het aantal plaatsen is beperkt en we willen iedereen die wil graag een plaatsje bieden.

 

Graag tot ziens op 26 oktober!