Agenda

VZVZ-netwerkdag

01 februari
10:00 - 12:00
Online bijeenkomst

Op dinsdag 1 februari 2022 is de eerste VZVZ-netwerkbijeenkomst van 2022. Ook deze bijeenkomst doen we weer online via Teams. Deze netwerkbijeenkomst staat in het teken van de toelichting over het werkplan voor 2022 en het delen van kennis over een aantal actuele programma’s en thema’s.

Programma op hoofdlijnen

 Tijd

Onderwerp

Spreker

10.00

Opening netwerkochtend
Status werkplan en naleving

Steven Horsch

 10.10

Korte update programma's:

  • Mitz
  • Met spoed beschikbaar
  • Medicatieoverdracht
  • ZORG-AB en ZORG-ID

Programma managers
Product managers

 10.50

Korte update sectoren:

  • Huisartsen
  • GGZ
  • Farmacie

Sectorleads

11.20

Trends en thema's voor 2022 vanuit leveranciers

Sprekers van NedXis/OIZ

11.45

Actiepunten voor het tertiaaloverleg (voorheen kwartaaloverleg) van 17 februari aanstaande.

Steven Horsch

12.00

Afsluiting

Steven Horsch

 

Meer weten over de VZVZ-netwerkdag voor leveranciers of ook een uitnodiging ontvangen? Stuur dan een email naar projectbureau@vzvz.nl