Over ZORG-AB

In de zorg vindt tussen zorgaanbieders veel rechtstreeks berichtenverkeer plaats. Bijvoorbeeld het versturen van recepten, onderzoeksaanvragen of verwijzingen. Om het voor de verzender mogelijk te maken een ontvanger te adresseren is een zorgadresboek van cruciaal belang.

Compleet met alle gegevens, zoals statutaire- en gevelnamen, URA- en/of AGB-codes en elektronische adressen/services die nodig zijn voor de uitwisseling van medische gegevens en het optimaliseren van administratieve processen. Met ZORG-AB is iedereen in de zorg gemakkelijk en veilig vindbaar en bereikbaar op basis van actuele en correcte gegevens.
Logo ZORG-AB

Verschillende landelijke zorginitiatieven, zoals de invoering van een landelijke voorziening voor toestemmingen (Mitz) en de ontwikkelingen binnen MedMij, vragen om één digitaal adresboek van beschikbare zorgaanbieders. ZORG-AB is daarvoor ontwikkeld en beschikbaar: een effectieve en (kosten)efficiënte oplossing.

Ook technische informatie in ZORG-AB

De voordelen van één volwaardig digitaal zorgadresboek in Nederland zijn duidelijk. ZORG-AB bevat naast deze noodzakelijke contactinformatie, ook allerlei technische informatie om computers en applicaties met elkaar te kunnen verbinden. Zo zorgt ZORG-AB ervoor dat:

  • alle benodigde informatie om elektronische communicatie mogelijk te maken op één plek staat;
  • zorgpartijen snel en accuraat met elkaar kunnen communiceren;
  • alle zorgpartijen het ZORG-AB kunnen gebruiken, ongeacht de infrastructuur die voor de uitwisseling van medische gegevens wordt gebruikt.
     
Aanvullende informatie zelf ontsluiten

Zodra uw zorginformatiesysteem gekoppeld is met ZORG-AB (dit gebeurt veelal via uw XIS-leverancier), kunt u - zodra ons webportaal gereed is - zelf aanvullende informatie ontsluiten naar ZORG-AB. Denk bijvoorbeeld aan locaties, de beschikbaarheid van zorgverleners, diverse e-mailadressen en (mobiele) telefoonnummers. U wordt dan ook zelf auteur van deze informatie en u blijft daar ook zelf verantwoordelijk voor. Een goed onderhouden ZORG-AB bespaart u energie, kosten en tijd. En wat nog veel belangrijker is: u bent goed te vinden om medische gegevens uit te wisselen. En dat is van essentieel belang voor de patiëntveiligheid.

Ontwikkeling van het ZORG-AB

In 2019 is een door Zorgverzekeraars Nederland gefinancierd project gestart om het al bestaande ZAB-LSP gefaseerd uit te breiden tot een ZORG-AB dat breed in de sector kan worden ingezet. Deze verdere ontwikkeling van ZORG-AB wordt getrokken door VZVZ. Hiermee kunnen op den duur alle relevante bronnen worden toegevoegd aan ZORG-AB. Belangrijk is dat alle zorgaanbieders, instellingen en faciliterende dienstverleners zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor hun data. VZVZ integreert en verzorgt het datamanagement van ZORG-AB, zodat altijd actuele, integere, complete en hanteerbare data voorhanden is, waarmee op juridisch geautoriseerde grondslag door de gebruikers kan worden gewerkt.