Heeft u nog geen Deelnemersovereenkomst met VZVZ, omdat u geen gebruikmaakt van het LSP (via de AORTA-infrastructuur)? Dan kunt u het aanvraagformulier op deze pagina downloaden om de acceptatieovereenkomst voor uw aansluiting op ZORG-AB gereed te maken. Ook vindt u de twee PDF's waar in het aanvraagformulier naar wordt verwezen.

Hieronder vindt u het Hoofddocument ZORG-AB en een document met onderstaande bijlagen:

Bijlage #1        Handleiding ZORG-AB

Bijlage #2        Acceptatieproces, (Her)acceptatiebewijs en templates Eigen verklaring

Bijlage #3        Support

Bijlage #4        Publicatielijst meldingen

Bijlage #5        Licentie- en gebruiksvoorwaarden Ondersteunende Faciliteiten

Bijlage #6        Geschillenreglement

Bijlage #7        Garantieverklaring Derde

Bijlage #8        Verwerkersovereenkomst, inclusief de daarbij behorende annex I, II en III.

U hoeft alleen het aanvraagformulier te tekenen en aan ZORG-AB te retourneren. Daarmee geeft u aan zich akkoord te verklaren met de inhoud van het genoemde Hoofddocument met bijbehorende bijlagen.

Stuur het formulier naar zorg-ab@vzvz.nl. Hier kunt u ook terecht als u vragen heeft.