Actueel

15 september 2022

Digitalisering geeft cliënt meer inzicht

Dorien van Alewijk, psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog, startte drie jaar geleden vol enthousiasme met de VIPP GGZ regeling bij Grip Psychologen. “Even eHealth koppelen aan het EPD, dacht ik toen nog. Nooit gedacht dat het zo groot zou zijn,” geeft Dorien aan. “Toch heeft het ons veel opgeleverd.” In gesprek met Zweder Bergman, sectorlead GGZ bij VZVZ, vertelt ze hier meer over.

Techniek staat

Grip Psychologen zit nu in die fase van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) GGZ* dat de techniek daadwerkelijk staat. “Er heerst bij ons nog steeds het positieve gevoel dat we de deadline van VIPP hebben gehaald. Cliënten kunnen nu via een beveiligde 'Grip-omgeving' hun behandelplan inzien, evenals de afsprakenkaart, de ROM-vragenlijst en er kan op een veilige manier met elkaar gecommuniceerd worden. De techniek werkt. Ook het eHealth-platform is gekoppeld aan het EPD,” geeft Dorien aan. In de toekomst kan een cliënt via zijn persoonlijke  gezondheidsomgeving (PGO) steeds meer informatie opvragen en zo zijn of haar gegevens verzamelen. “Ons doel was meer overzicht voor zowel de cliënt als voor ons en een snellere, directe en veilige manier van contact.”
 

Rol als behandelaar

Zweder vraagt zich af hoe de veranderingen ervaren worden door behandelaren. “Op dit moment kan de cliënt nog niet alle verslagen na de sessie via het PGO of de Grip-omgeving inzien. Behalve als cliënt dit natuurlijk opvraagt. We moeten daarom met elkaar nog goed naar het werkproces kijken,” antwoordt Dorien. “Soms heb je bijvoorbeeld een eerste indruk van een cliënt die niet altijd klopt. Je wilt dit als behandelaar nog eerst goed toetsen voordat de cliënt dit ergens zonder toelichting zelf leest. De intakebrief laat ik trouwens wel altijd door cliënt bekijken voordat deze naar de huisarts gaat. De ene cliënt leest kritischer mee dan de andere. Soms kan er inhoudelijk een goede reden zijn om bepaalde passages op verzoek van de cliënt in de intakebrief te verwijderen. Schaamte kan bijvoorbeeld een reden zijn om iets niet te vermelden.”
 

Verantwoordelijk

Dat een cliënt zelf zijn behandelplan kan inzien, maakt hem meer zelf verantwoordelijk. “Als cliënten zich afvragen met welk behandeldoel ze bezig zijn, dan kan ik nu ook aangeven dat ze dit kunnen nalezen in hun dossier,” vertelt Dorien verder. “Daarnaast is het handig dat een cliënt bij een mogelijke terugval therapiesessies uit het verleden kan raadplegen. Het is namelijk niet haalbaar om alles te onthouden en door het inzien van eerdere sessies kunnen cliënten hopelijk weer wat stappen ondernemen in de goede richting.”

Zweder Bergman en Dorien van Alewijk
Zweder Bergman (VZVZ) en Dorien van Alewijk (Grip Psychologen)

Overbrugging tijdens behandelwachttijd

Zweder vraagt aan Dorien op welke manier ze eHealth als interventie inzet. “Wij gebruiken het platform van Therapieland. Eigenlijk zie je bij collega-behandelaren over het algemeen wel dezelfde eHealth-programma’s terugkomen in de behandeling, zoals EMDR en het gedachtenschema. We zetten eHealth tegenwoordig ook ter overbrugging in tijdens de behandelwachttijd. Denk bijvoorbeeld aan de programma’s als lekker slapen, omgaan met zelfbeeld, etc.” legt Dorien uit. “Ik kan een cliënt vragen om programma online zelf thuis te doen of ik ga samen ermee aan de slag tijdens het behandelgesprek. Vaak stel ik een paar programma’s voor waarna cliënt zelf een keus maakt met welk programma hij/zij aan de slag wil gaat. Dan heeft de cliënt zelf gekozen en dit vergroot vaak de motivatie en de betrokkenheid.“
 

Teamgesprek

Zweder is benieuwd of de inzet van eHealth een vast onderdeel is van het werkoverleg van het team. Dorien: “Nee, het is nog geen vast onderdeel, al komt het wel geregeld ter sprake. We zijn er actief mee bezig en het blijft een belangrijk onderwerp om op de agenda te houden. Een paar maanden geleden kreeg het team een workshop van Therapieland om het gebruik van eHealth te stimuleren. Dit was zeer interessant en tijdens deze workshop hebben we uitgebreid met elkaar over de inzet van eHealth gesproken,” geeft Dorien van Alewijk aan. “Ook krijgen we regelmatig vanuit Therapieland overzichten van de top 5 van eHealth programma’s die we bij Grip Psychologen het meest inzetten. We zien wel vaak dezelfde top terugkomen en dit geeft ons ook weer interessante informatie.”
 

Toekomst

Grip Psychologen heeft de afgelopen jaren op het gebied van digitalisering in de zorg veel werk verzet. Op de vraag van Zweder wat de next step is, antwoordt Dorien: “Eigenlijk zou het mooi zijn als er nog meer samenkomt in het EPD, zoals verschillende vragenlijsten die cliënten kunnen invullen. Ook als dit visueel duidelijker wordt vormgegeven en cliënten dit kunnen inzien. Dit geeft de cliënt veel beter en sneller inzicht over zijn mentale gezondheid. En daar doen we het voor.”

Ook aan de slag met eHealth? Via onze pagina 'Aan de slag' helpen we u graag op weg.
 

* De VIPP GGZ regeling gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van eHealth. Het betreft een subsidieregeling vanuit het ministerie VWS. Meer informatie is te vinden op vippggz.nl.