Actueel

14 juni 2022

Het uitwisselingskompas als handvat bij gegevensuitwisseling

Het uitwisselingskompas helpt zorgaanbieders en zorgverleners afspraken met elkaar te maken en na te leven. Het uitwisselingskompas is de basis onder het AORTA-afsprakenstelsel en het Landelijk Schakelpunt. Het kompas laat in één oogopslag zien over welke onderwerpen afspraken moeten worden gemaakt. Immers, medische gegevens van patiënten zijn bijzondere gegevens waarop het beroepsgeheim rust.

Wanneer het delen van medische gegevens binnen de zorgorganisatie plaatsvindt, worden afspraken gemaakt over de bovenste laag; het vertrouwensmodel. Wanneer de gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties plaatsvindt zijn afspraken op beide lagen nodig; het uitwisselkompas. Op deze uitwisselingen zijn patiëntenrechten van kracht, zoals het inzagerecht.

Het uitwisselingskompas
Het uitwisselingskompas

Deze grafische weergave van het uitwisselingskompas laat zien dat alle onderwerpen met elkaar samenhangen. Worden afspraken over een van de onderwerpen aangepast, dan heeft dat onherroepelijk gevolgen voor een of meerdere onderwerpen in het kompas. Het kompas helpt daarmee afspraken te maken die met elkaar zorgen voor de benodigde vertrouwelijkheid.

Op deze website vindt u informatie over het uitwisselingskompas in de vorm van een interactieve weergave van het kompas. Daarnaast vindt u een uitgebreide toelichting bij het kompas. Wilt u deze toelichting gebruiken voor bijvoorbeeld een vergadering met ketenpartners, dan kunt u de tekst downloaden en delen in de vorm van een pdf.

Gerelateerde artikelen