Actueel

18 oktober 2022

Patiënten sturen zelfmetingen via PGO naar hun zorgaanbieder

Eind 2019 konden de eerste patiënten vanuit hun PGO gegevens bij hun huisarts ophalen via LSP+. Sinds kort kunnen patiënten via hun PGO zelfmetingen naar hun zorgaanbieder versturen. Ook met behulp van LSP+. Voor bijna 1.500 huisartsen en hun patiënten betekent dit een enorme stap voorwaarts in het zorgproces. Reinier Balt, projectmanager bij VZVZ, en Mariëtte Willems, huisarts en CMIO bij gebruikersstichting LEGIO, leggen uit welke stappen ervoor nodig waren.

LSP+ is de dienst voor zorgaanbieders die het Landelijk Schakelpunt (LSP) koppelt met MedMij. “Vorige maand werden maar liefst 10.000 berichten uitgewisseld met PGO’s”, vertelt Reinier Balt. “Tot nu toe haalden patiënten hun medische gegevens op in hun PGO. Dat patiënten nu medische gegevens, in de vorm van zelfmetingen, via hun PGO naar hun zorgaanbieder versturen is van grote waarde.”

Werken aan een passende oplossing

Met deze ontwikkeling voor de huisartsenzorg geeft gebruikersstichting LEGIO samen met regionale coalities invulling aan VIPP OPEN[1]. Mariëtte Willems vertelt dat er een intensieve samenwerking voor nodig was om dit te bereiken:

“De gegevensdienst Zelfmetingen paste in eerste instantie niet bij de informatisering in de huisartsenzorg. Samen met VZVZ, Nictiz, MedMij en verschillende leveranciers, waaronder LSP+, werkten we aan een oplossing, zodat de gegevensdienst aansluit bij het zorgproces in de dagelijkse praktijk. Deze samenwerking werpt nu zijn vruchten af. Met als resultaat dat een patiënt zijn eigen zelfmetingen naar de huisarts kan versturen via een PGO. De huisarts ontvangt dit in zijn informatiesysteem bij de inkomende berichten en kan het als metingen in het dossier opslaan. De patiënt kan deze gegevens weer via de huisartsgegevens in zijn PGO zien. Er vindt nu via de PGO echte interactie plaats tussen patiënt en huisarts.”  

Opschalen na gecontroleerde livegang

“Met het versturen van zelfmetingen zitten we nu nog in de fase van gecontroleerde livegang. Zodra deze is afgerond kunnen we opschalen voor nog meer zorgaanbieders”, aldus Reinier. “De organisaties waar we mee samenwerken zetten LSP+ in om te voldoen aan de eisen van de VIPP-regeling. Een van de eisen is dat een PGO en LSP+ het MedMij-label hebben, dat aantoont dat de medische gegevens veilig worden uitgewisseld”, legt hij uit. “We ondersteunen behalve VIPP OPEN ook VIPP 5, VIPP GGZ en VIPP VG. Zo werken we gericht mee aan het veilig elektronisch uitwisselen van medische gegevens in de zorg.”

[1] Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional

huisarts en patiënt kijken naar PGO op tablet

Gerelateerde artikelen

LSP+

LSP+ is de dienst voor zorgaanbieders die het Landelijk Schakelpunt (LSP) koppelt met MedMij. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De patiënt vraagt via zijn PGO gegevens op. Deze vraag wordt door LSP+ aan het zorginformatiesysteem van de zorgaanbieder, die op het LSP is aangesloten, gesteld.

Ontdek meer

AORTA-LSP

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is onderdeel van de zorginfrastructuur die in het afsprakenstelsel AORTA wordt beschreven. Via het LSP kunnen medische gegevens zoals waarneem- en medicatiegegevens tussen zorgaanbieders gedeeld worden.

Ontdek meer

MedMij

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en patiënten. De gegevensuitwisseling vindt plaats via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO (bijvoorbeeld een app of online dienst) kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo krijgen patiënten meer regie over en grip op hun gezondheid(sgegevens) en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor zij samen tot de best passende zorg kunnen komen.

Ontdek meer