Actueel

25 november 2019

Pilot Spoedverwijzing HAP naar SEH

VZVZ is samen met leveranciers en een aantal enthousiaste huisartsenposten en ziekenhuizen bezig met het ontwikkelen van de digitale spoedverwijzing van de Huisartsenpost (HAP) naar Spoedeisende Hulp (SEH).

Waarom Spoedverwijzing via het LSP

De spoedverwijzing via het LSP biedt grote voordelen ten opzichte van de huidige papieren, of de bestaande digitale overdracht als PDF-bestand. Het bericht dat via de spoedverwijzing via het LSP wordt verstuurd is vastgesteld en gestructureerd volgens de meest recente informatiestandaard van Nictiz. Voordeel van zo’n gestructureerd bericht is dat dit direct in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van het ziekenhuis kan worden ingelezen. Daardoor hoeven gegevens niet te overgetypt te worden. Bijkomend voordeel van deze landelijke standaard is dat het leverancier-onafhankelijk is, en ook andere SEH's en HAP's hier eenvoudig op aan kunnen sluiten.

Pilots

Voordat de spoedverwijzing landelijk uitgerold kan worden, moeten de werking en functionaliteiten eerst op kleine schaal getest worden. Hiervoor zijn drie pilots in voorbereiding.

Gerelateerde initiatieven

Afgerond
Programma

Met spoed beschikbaar

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Door goede gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken aanbieders van spoedzorg, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen te realiseren.