Actueel

12 mei 2022

PROVES: Proof of Concept Vrijwillig Machtigen MedMij succesvol afgerond

PROVES heeft de eindrapportage van de Proof of Concept (PoC) Vrijwillig Machtigen opgeleverd aan Stichting MedMij. Tussentijdse bevindingen vanuit deze PoC hebben bijgedragen aan de release van het MedMij Afsprakenstelsel 1.5.0.

 De volledige resultaten van de PoC zijn in onderstaande pdf terug te lezen.

Vrijwillig machtigen

Bij vrijwillig machtigen wijst de gebruiker iemand aan als vertegenwoordiger, die namens de gebruiker gegevens kan verzamelen. Stel: je moeder van 84 jaar wil een PGO gaan gebruiken. Ze vindt het zelf moeilijk om een PGO aan te maken, dus je helpt haar daarbij. Je maakt uit haar naam een account aan. Om haar medische gegevens op te halen, log je in met haar BSN. Je moeder bezoekt verschillende zorgverleners. Zij geeft aan dat ze het lastig vindt om alle informatie die haar PGO staat in zich op te nemen, te onthouden en aan jou door te geven.

Vrijwillig machtigen verschilt van wettelijke vertegenwoordiging. Bij wettelijke vertegenwoordiging kan iemand alleen worden gemachtigd als er sprake is van een rechtsrelatie, zoals ouder-kind. Op dit moment wordt binnen het MedMij Afsprakenstelsel alleen vrijwillig machtigen ondersteund.

Wat is er beproefd?

Vrijwillig machtigen is succesvol beproefd binnen het MedMij Afsprakenstelsel. De functionaliteit werkt en kan in de praktijk worden toegepast. Ook is duidelijk geworden hoe de werking van de functionaliteit kan worden verbeterd.

In de PoC is het vrijwillig machtigen en met gebruik van de machtigingsvoorziening van DigiD en ToegangsVerleningServices theoretisch uitgewerkt. Daarna hebben de deelnemers de machtigingsvoorziening technisch gerealiseerd. Deelnemende partijen waren Drimpy (Dienstverlener persoon), ChipSoft (Dienstverlener zorgaanbieder) en DICTU (machtigingsvoorziening). De PoC heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd, waarmee de machtigingsfunctionaliteit en het MedMij Afsprakenstelsel verder doorontwikkeld kunnen worden. Bevindingen die tijdens de PoC zijn opgedaan, zijn meegenomen in de release van het MedMij Afsprakenstelsel versie 1.5.0.

Aanbevelingen

PROVES adviseert MedMij te onderzoeken wat de precieze scope en reikwijdte van de functionaliteit in het MedMij Afsprakenstelsel moet zijn. Zoals bijvoorbeeld het beheren van machtigingen en of een machtiging moet kunnen worden ingetrokken.

Gerelateerde artikelen

PROVES

PROVES is een VZVZ-dienst die Proof of Concepts (PoC’s), pilots en gecontroleerde livegangen (GLG's) organiseert om zorginnovaties en informatieuitwisseling te beproeven en van theorie naar de praktijk te brengen. Het doel van de PoC’s is om oplossingen technisch (en functioneel) te beproeven in testomgevingen en daar input over op te halen uit het veld ter verbetering. Bij pilots en GLG’s wordt in een specifieke, gecontroleerde setting, de oplossing live gebracht en beproefd, waarbij de focus ligt op de functionele aspecten. PROVES werkt in opdracht van diverse programma’s en organisaties, zoals MedMij, VIPP OPEN en Twiin.

Ontdek meer

MedMij

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en patiënten. De gegevensuitwisseling vindt plaats via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO (bijvoorbeeld een app of online dienst) kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo krijgen patiënten meer regie over en grip op hun gezondheid(sgegevens) en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor zij samen tot de best passende zorg kunnen komen.

Ontdek meer