Actueel

01 februari 2023

PROVES publiceert eindrapportage ‘Vaccinatiegegevens uitwisselen’

Verschillende zorgaanbieders dienen vaccinaties toe, waardoor vaccinatiegegevens op meerdere plekken worden bijgehouden. In het belang van burgers en zorgaanbieders is het wenselijk om deze vaccinatiegegevens op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier uit te kunnen wisselen. Hiervoor ontwikkelde Nictiz een zorgbrede en duurzame informatiestandaard voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens. Dit leidde tot de MedMij gegevensdienst voor de ontsluiting van vaccinatiegegevens vanuit een (zorg)aanbieder naar het persoonsdomein. PROVES heeft deze gegevensdienst beproefd. De resultaten hiervan zijn een eindrapportage en een informatiekaart met user interface tips voor de DVP's (hieronder te downloaden).

De nieuwe gegevensdienst ‘Vaccinatiegegevens’ biedt de mogelijkheid om vaccinatiegegevens uit verschillende bronnen te verzamelen, waaronder een nieuwe categorie aanbieders: Aanbieders zonder Behandelrelatie (AzB). In deze PoC wordt de rol van AzB vervuld door het RIVM. Daarnaast kan de gegevensdienst ook gebruikt worden om vaccinaties te ontsluiten bij zorgaanbieders die beschikken over bijvoorbeeld een huisarts-informatiesysteem (HIS) of ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Aan PROVES is gevraagd om deze nieuwe gegevensdienst te beproeven middels een Proof of Concept (PoC).

Doelstellingen en uitdagingen

Het doel van de PoC was om de gegevensdienst Vaccinatiegegevens technisch te beproeven. Vaccinatiegegevens zijn hiervoor verzameld vanuit het RIVM en mock-vaccinatiegegevens vanuit diverse mock-bronnen om het verzamelen van andere typen vaccinaties te simuleren.

De uitdaging is dat technisch moet worden kunnen omgegaan met het verzamelen van dezelfde vaccinatiegegevens. Deze vaccinatiegegevens staan opgeslagen bij meerdere aanbieders (bijv. huisarts en RIVM) en kunnen verzameld worden middels verschillende gegevensdiensten (in verschillende FHIR-versies). Ook is de user experience (UX) onderzocht. Met leveranciers en PGO-eindgebruikers zijn mock-up schermen opgesteld en geëvalueerd. De PoC biedt met deze schermen en de opgehaalde feedback de DVP's enkele tips om vaccinatiegegevens logisch en gebruiksvriendelijk weer te geven.

Aanpak

De PoC bestond uit een aantal hoofdactiviteiten:

  • De technische realisatie waarin de aansluiting tussen RIVM en Itzos als Dienstverlener Aanbieder (DVA) is gerealiseerd en mock-bronnen zijn ingericht. Deelnemers hebben de informatiestandaard ingebouwd en voorzien van feedback.
  • Het UX-traject waarin mock-up user interfaces zijn opgesteld door leveranciers in samenwerking met een UX-expert. Deze mock-ups zijn gereviewd door de leveranciers en geëvalueerd door PGO-eindgebruikers. Een samenvatting van de resultaten staan in de informatiekaart.
  • Een eindtest waarin tijdens een gezamenlijke testdag negen testscenario's zijn doorlopen. Met leveranciers zijn bevindingen verzameld op basis van diverse evaluatiecriteria en verwerkt in een rapportage.

 

Belangrijkste bevindingen

De PoC is afgerond.

In totaal zijn er 16 bevindingen vastgelegd, onder andere:

  • De mogelijkheid om data te ontsluiten bij een Aanbieder zonder Behandelrelatie (AzB) is niet evident voor PGO-gebruiker.
  • Beschikbaarheidstoets kon tijdens de PoC niet worden uitgevoerd.
  • De DVA moet een eigen registratie bijhouden voor de typering van aanbieders aan wie zij diensten leveren.

In de komende periode gaan partijen aan de slag met de bevindingen, zodat we daarna in productie kunnen met de informatiestandaard. 

Er wordt een kind gevaccineerd

Gerelateerde artikelen

PROVES

PROVES is een VZVZ-dienst die Proof of Concepts (PoC’s), pilots en gecontroleerde livegangen (GLG's) organiseert om zorginnovaties en informatieuitwisseling te beproeven en van theorie naar de praktijk te brengen. Het doel van de PoC’s is om oplossingen technisch (en functioneel) te beproeven in testomgevingen en daar input over op te halen uit het veld ter verbetering. Bij pilots en GLG’s wordt in een specifieke, gecontroleerde setting, de oplossing live gebracht en beproefd, waarbij de focus ligt op de functionele aspecten. PROVES werkt in opdracht van diverse programma’s en organisaties, zoals MedMij, VIPP OPEN en Twiin.

Ontdek meer

MedMij

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en patiënten. De gegevensuitwisseling vindt plaats via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO (bijvoorbeeld een app of online dienst) kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo krijgen patiënten meer regie over en grip op hun gezondheid(sgegevens) en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor zij samen tot de best passende zorg kunnen komen.

Ontdek meer