Actueel

19 januari 2023

Star-shl, Itzos, RijnmondNet en VZVZ tekenen voor uitrol Mitz

De komende maanden brengen Star-shl, Itzos, RijnmondNet en VZVZ de online toestemmingsvoorziening Mitz in de praktijk tijdens een eerste gecontroleerde livegang (GLG). Op MijnMitz.nl kunnen burgers op toekomstvaste wijze hun toestemmingskeuze vastleggen of zorgaanbieders hun medische gegevens mogen delen. Zorgaanbieders krijgen met Mitz een landelijke voorziening, waarmee zij kunnen controleren of een patiënt toestemming heeft gegeven als een behandelaar medische informatie opvraagt. Op 18 januari ondertekenden diagnostisch centrum Star-shl, IT-dienstverlener Itzos en RSO RijnmondNet een intentieverklaring voor de gecontroleerde livegang van Mitz. VZVZ ondertekende ook: de beheerder van het Mitz-platform gaat de drie andere partijen tijdens de livegang begeleiden.
Ondertekening Star shl - edited
Op de foto de ondertekenaars namens Star-shl - Jeroen Bos, Itzos - Mark van Dijk, Stichting Rijnmondnet - Maarten Wittop Koning en Mitz/VZVZ - Francine Bergman.

Waarom Star-shl aansluit op Mitz? Het voert als eerstelijns diagnostisch centrum veel onderzoeken uit - denk aan oog-, cardiologie- of longonderzoek - die de afgelopen jaren vanuit de tweede lijn (ziekenhuizen) naar huisartsen verplaatst zijn. De organisatie heeft een ziekenhuisstatus voor de trombosedienst. Het marktgebied is vrij groot: heel Zuidwest-Nederland, met in totaal 200 locaties,  waaronder veel kleinere locaties voor alleen bloedafname.

“Wij zijn dossierhouder en beheren veel medische gegevens voor huisartsen”, vertelt Brian Sanderse, informatie-architect bij Star-shl. “Een deel van die informatie komt ook in het huisarts informatie systeem (HIS) te staan. Maar wij hebben alle originele data zoals beelden en metingen en kunnen die gegevens delen als bijvoorbeeld een ziekenhuis hierom vraagt. Daar is wel toestemming van de patiënt voor nodig.”

Toen Star-shl over het Mitz-initiatief hoorde, leek dit een betere optie dan digitalisering van de papieren toestemmingen waarover zij beschikt. “Het gaat om veel patiënten. Hun toestemming hoeven we straks niet meer zelf te beheren. Ook fijn is dat Mitz juridisch en wettelijk alles goed regelt. Voor onze patiënten is het voordeel dat Mitz het aantal toestemmingsvragen sterk beperkt, waardoor het voor de patiënt ook nog begrijpelijk en inzichtelijk is. Natuurlijk moet je een veilige koppeling hebben de online toestemmingsvoorziening Mitz, en daarvoor gaan we gebruik maken van een koppeling, een Mitz-connector.”

Itzos maakt verbinding met Mitz

De koppeling waarover Sanderse spreekt, wordt geleverd door Itzos. Deze aanbieder van IT-services en -oplossingen verzorgt interoperabiliteit: binnen instellingen door het koppelen van systemen, tussen instellingen voor uitwisseling van medische gegevens, en landelijke uitwisselingen. Daaronder vallen ook diverse VZVZ-voorzieningen: LSP+ voor uitwisseling tussen zorgaanbieders en burgers, het LSP in de doorontwikkeling naar standaard AORTA on FHIR en Koppeltaal als uitwisselplatform voor GGZ-instellingen.

“We hebben met partner InterSystems een Mitz-connector ontwikkeld voor zorginstellingen die niet voor elk bronsysteem een aparte aansluiting met een uitwisselingssysteem willen creëren”, legt Bonne Beenen, commercieel directeur van Itzos uit. “InterSystems heeft een versie 1.0 aan ons overgedragen. Wij zorgen voor de doorontwikkeling, de uitrol en het onderhoud. Daarmee beginnen we nu bij Star-shl.”

Star-shl heeft meerdere uitwisselings- en broninformatiesystemen voor haar dienstverlening. Zonder de Mitz-connector van Itzos als centraal koppelvlak zou het diagnostisch centrum voor elk uitwisselingssysteem apart aan de eisen van Mitz moeten voldoen. “Dat is moeilijk onderhoudbaar en vergt een lang aanlooptraject”, stelt Marco den Heijer, Programma Manager van Itzos. “Voor de GLG kunnen ze eenvoudig via een interface op onze dienst aansluiten, waarbij wij zorgen voor de ontsluiting naar Mitz.”

Samen uitdagingen oplossen

De intentieverklaring is een commitment om de komende maanden eventuele uitdagingen samen op te lossen. Dit gebeurt onder begeleiding van Mitz-beheerder VZVZ. Regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) RijnmondNet ondersteunt in overleg met VZVZ als implementatiepartner Star-shl bij de introductie van Mitz.

“Wij omarmen alles dat met landelijke uitwisseling te maken heeft en zijn blij met Mitz als landelijke toestemmingsregistratie”, benadrukt Jan-Dennis de Graaff, Projectleider bij RijnmondNet. “Zo komt er eindelijk een simpele manier om eenduidig de toestemmingkeuze vast te leggen voor gegevensuitwisseling. Wij zijn er als RSO voor alle zorgaanbieders in de regio en willen graag aan de slag met Mitz. Ik ben blij dat Star-shl mee wil doen en een leverancier heeft die er klaar voor is.”

Natuurlijk kan het in de beginperiode gebeuren dat een patiënt bij Star-shl de vraag krijgt om diens toestemming te geven op MijnMitz.nl, en bijvoorbeeld bij een ziekenhuis een week later weer om toestemming wordt gevraagd. Deze overlap zal volgens De Graaff verdwijnen naarmate steeds meer zorgaanbieders op Mitz aansluiten. De GLG zal een goede basis leggen om die ontwikkeling te versnellen.

Abonneren, notificeren

Mitz telt vier belangrijke functies: de open en gesloten vraag, en abonneren en notificeren. Met de laatste twee functies gaan de vier deelnemende partijen in de GLG aan de slag. Dit betekent dat Star-shl via een abonnement op de Mitz-connector van Itzos genotificeerd wordt, wanneer een patiënt een mutatie doorvoert in Mitz en dat in het uitwisselingssysteem kan vastleggen.

“Nu staan alle toestemmingen op nee”, stelt Sanderse. “We streven ernaar een nog nader te bepalen percentage van onze actieve populatie geregistreerd te krijgen via Mitz. Als we dat behalen, bijvoorbeeld 25 procent, dan gaan we onze andere uitwisselingssystemen ook via de Mitz-connector op Mitz aansluiten, zoals ons PACS- en XDS-systeem. Dan kunnen we Mitz raadplegen of medische gegevens gedeeld mogen worden.”

“Wie als patiënt op MijnMitz.nl een toestemming doorvoert - of intrekt - moet er uiteindelijk van uit kunnen gaan dat alle op Mitz aangesloten zorgaanbieders hiervan automatisch op de hoogte gesteld worden en dit in hun uitwisselingssystemen toepassen”, voegt Den Heijer van Itzos toe. De bronhouder blijft er volgens diens collega Beenen echter verantwoordelijk voor om – ook via Mitz – te controleren of er toestemming is om gegevens beschikbaar te stellen, als een andere instelling medische gegevens opvraagt. Een eenvoudige check bij Mitz geeft het juiste antwoord.

Regie bij patiënt

Star-shl gaat het Mitz-traject naar de actieve patiëntenpopulatie communiceren om snel een kritieke massa te bereiken, vertelt Sanderse. “We hopen dat patiënten zelf aangeven bij een nieuwe toestemmingsvraag bij een andere zorgaanbieder, dat zij hun keuze al landelijk op MijnMitz.nl geregistreerd hebben. Zo moet de regie meer bij de patiënt komen te liggen. Dat stimuleert andere zorgaanbieders om zo snel mogelijk aan te sluiten. Wij zijn hier in ieder geval heel blij mee. Het is voor iedereen een win-win situatie.”

De Graaff hoopt dat andere softwareleveranciers snel volgen, zodat steeds meer zorgaanbieders in de regio gebruik kunnen gaan maken van Mitz en dit snel een landelijke standaard wordt. “We zullen op basis van de ervaringen uit deze GLG in ieder geval zo veel mogelijk partijen helpen met hun implementatie, om zo voor momentum te zorgen in de regio.”