Actueel

25 januari 2022

Tips voor betere vindbaarheid van zorgaanbieders via ZORG-AB

Het aansluiten van steeds meer (verschillende) zorgaanbieders en zorginstellingen bij MedMij brengt complexiteit voor de zorggebruiker met zich mee. Het vinden van de juiste zorgaanbieder wordt steeds lastiger. Een informatiekaart biedt leveranciers suggesties om nog andere middelen toe te passen om de zoekfunctie zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

ZORG-AB

Verschillende landelijke zorginitiatieven, zoals de invoering van een landelijke voorziening voor toestemmingen (Mitz) en de ontwikkelingen van MedMij, hebben geleid tot het ontwikkelen van één digitaal adresboek van zorgaanbieders: ZORG-AB. Op functioneel gebied is echter nog geen best practice beschikbaar om ZORG-AB gebruiksvriendelijk toe te passen binnen een PGO.
 

PoC ZORG-AB

De doelstelling van de PoC ZORG-AB is om richtlijnen en best practices op te stellen voor de implementatie van het koppelvlak met ZORG-AB. Enkele werksessies met leveranciers hebben mogelijk gewenste functionaliteiten opgeleverd. Deze nieuwe functionaliteiten zijn verwerkt in een aantal mock-ups, met behulp van software om grafische gebruikersinterfaces te ontwikkelen. Binnenkort beproeven zorggebruikers deze functionaliteiten en mock-ups op hun werking. Bedoeld om te onderzoeken of de mock-ups aansluiten bij de behoefte van gebruikers en of zij nog andere functionaliteiten wensen.

Informatiekaart: Tips voor betere vindbaarheid zorgaanbieder via ZORG-AB

Informatiekaart

De informatiekaart geeft één van de opgestelde mock-ups weer en geeft bovendien tips voor de zoekfunctie in een PGO. Naar verwachting volgt in Q1 2022 een eindrapportage met daarin alle bevindingen van de PoC.

Gerelateerde artikelen

PROVES

PROVES is een VZVZ-dienst die Proof of Concepts (PoC’s), pilots en gecontroleerde livegangen (GLG's) organiseert om zorginnovaties en informatieuitwisseling te beproeven en van theorie naar de praktijk te brengen. Het doel van de PoC’s is om oplossingen technisch (en functioneel) te beproeven in testomgevingen en daar input over op te halen uit het veld ter verbetering. Bij pilots en GLG’s wordt in een specifieke, gecontroleerde setting, de oplossing live gebracht en beproefd, waarbij de focus ligt op de functionele aspecten. PROVES werkt in opdracht van diverse programma’s en organisaties, zoals MedMij, VIPP OPEN en Twiin.

Ontdek meer

MedMij

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en patiënten. De gegevensuitwisseling vindt plaats via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO (bijvoorbeeld een app of online dienst) kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo krijgen patiënten meer regie over en grip op hun gezondheid(sgegevens) en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor zij samen tot de best passende zorg kunnen komen.

Ontdek meer

ZORG-AB

ZORG-AB voorziet in de sterke behoefte aan één betrouwbare en actuele bron met alle gedetailleerde (digitale) adresgegevens van zorgaanbieders en zorgverleners in Nederland. ZORG-AB bevat naast de noodzakelijke contactinformatie ook allerlei technische informatie om computers en applicaties met elkaar te kunnen verbinden.

Ontdek meer