Actueel

14 juni 2022

Vereenvoudigen van de uitwisseling van medische gegevens

Succesvol seminar voor GGZ en MSZ
24 mei 2022 was Hotel Belmont in Ede het adres waar tweeëndertig zorg- en ICT-professionals werkzaam in de GGZ en MSZ elkaar ontmoetten voor een interactief seminar vol inspiratie, informatie en demonstraties. Het thema van dit seminar, georganiseerd door VZVZ, was het vergemakkelijken van de uitwisseling van medische gegevens.

Verschillende toepassingen passeerden de revue. Na een algemene update over de ontwikkelingen van het LSP, was het woord aan Marcel Settels. Hij is productmanager infrastructuur bij VZVZ en lichtte toe dat vinden en gevonden willen worden, een belangrijk aspect is in de digitale zorgcommunicatie. ZORG-AB vergemakkelijkt deze zoek- en vindprocessen door verschillende adresregisters te ontsluiten in één adresboek. Jeroen van Wijk van FarMedvisie gaf met zijn presentatie aan hoe ZORG-AB het receptenverkeer met hun EVS ondersteunt. “ZORG-AB ontzorgt, daar waar je vroeger zelf allerlei adreslijsten bij elkaar moest zoeken en actueel moest houden wordt dat nu op één plek gedaan”, aldus Jeroen.

In het tweede deel van het seminar kwam het vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas aan bod. Na een korte toelichting op de roadmap van de ontwikkeling van de UZI-pas kwam de praktijk weer aan bod. Richard Lendfers presenteerde de aanpak van Medimo om het vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas te implementeren in hun EVS. Hij gaf aan dat gebruikers in de GGZ het opvragen van medicatie via het LSP alleen in wilden voeren, als zij geen UZI-pas hoefden te gebruiken bij elke opvraag. De oplossing bleek het inbouwen van een alternatieve manier voor de waarborgen (tokens) voor de uitwisseling.

Tot slot had Marc van Gulik van AET Europe de primeur om een demonstratie te geven van ZORG-ID Smart (je kunt deze hieronder terugzien). ZORG-ID Smart maakt het mogelijk om op onder andere iPads en ChromeOs werkstations patiënten in te schrijven en daarna het LSP te bevragen. Het zal onder meer ingezet worden op ambulances en in de VVT-sector, zodra deze worden gekoppeld aan het LSP. Marc toonde de werking van de nieuwe UZI-pas op de smartphone, waarbij middels QR-codes het enrollment, inloggen én ondertekenen werd getoond. Het seminar werd afgesloten met positieve en veelbelovende reacties van de deelnemers. 

Gerelateerde artikelen

AORTA-LSP

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is onderdeel van de zorginfrastructuur die in het afsprakenstelsel AORTA wordt beschreven. Via het LSP kunnen medische gegevens zoals waarneem- en medicatiegegevens tussen zorgaanbieders gedeeld worden.

Ontdek meer

ZORG-AB

ZORG-AB voorziet in de sterke behoefte aan één betrouwbare en actuele bron met alle gedetailleerde (digitale) adresgegevens van zorgaanbieders en zorgverleners in Nederland. ZORG-AB bevat naast de noodzakelijke contactinformatie ook allerlei technische informatie om computers en applicaties met elkaar te kunnen verbinden.

Ontdek meer

ZORG-ID

Werkt u met een UZI-pas? Dan is ZORG-ID ook voor u hét authenticatieplatform in de zorg! ZORG-ID stelt softwareleveranciers in staat om hun klanten - zorgaanbieders die gebruikmaken van UZI-passen - zich snel en veilig te identificeren en authenticeren.

Ontdek meer