VZVZ werkt samen met verschillende partijen in het zorgveld aan de implementatie van steeds meer zorgtoepassingen in de Acute Zorgketen, o.a. in het programma 'Met spoed beschikbaar'. Verschillende toepassingen zijn inmiddels succesvol getest en zijn klaar voor landelijk gebruik.

Geïmplementeerde zorgtoepassingen in de spoedzorg

Spoedverwijzing op HAP-SEH

Met deze zorgtoepassing worden de gegevens van de HAP direct in het informatiesysteem van de SEH beschikbaar gesteld en kunnen deze in het eigen werkproces gebruikt worden en gestructureerd in het patiëntendossier overgenomen worden.

Lees verder

Over opvragen professionele samenvatting door RAV en SEH

Met deze zorgtoepassing kunnen de zorgverleners op de meldkamer, ambulance of SEH de professionele samenvatting bij de huisarts opvragen, om zo over meer informatie te beschikken over de medische achtergrond van de patiënt

Lees verder

 

Over het programma 'Met spoed beschikbaar'

VZVZ werkt samen met landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoed zorgaanbieders, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Nictiz in het programma Met spoed beschikbaar, om de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ versneld te implementeren. Het merendeel van de zorgaanbieders in de spoedzorg moet eind 2021 conform de Richtlijn digitaal gegevens kunnen inzien en uitwisselen, met het doel:

  • betere gezondheidsuitkomsten;
  • efficiënter en sneller (keten)zorgproces;
  • meer werkplezier voor zorgverleners;
  • kwaliteitsverbetering van het zorgproces.

Lees meer op de website van Met spoed beschikbaar