PROVES

PROVES is een initiatief van een brede coalitie van partijen*. Deze partijen zijn actief in de gegevensuitwisseling in de zorg. Het programma PROVES bestaat uit het begeleiden van gecontroleerde livegangen (GLG's) waarin echte gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een geselecteerde groep patiënten worden uitgewisseld. Daarnaast worden binnen PROVES nieuwe informatiestandaarden getest door middel van Proof of Concepts (PoC). Momenteel wordt het programma MedMij binnen PROVES beproefd.

MedMij

MedMij heeft als doel om in 2020, iedereen die dat wil, te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één of meerdere persoonlijke gezondheidsomgevingen conform het MedMij Afsprakenstelsel. Dit betekent dat MedMij voor iedereen de  mogelijkheid biedt om zijn of haar gezondheidsgegevens te verzamelen, te beheren en te delen binnen een zelf gekozen PGO. Via het programma PROVES wordt de werking (maakbaarheid en haalbaarheid) van de onderdelen van het MedMij Afsprakenstelsel in de praktijk beproefd door middel van gecontroleerde livegangen en Proof of Concepts.

Gecontroleerde livegang (GLG)

Met betrekking tot de gecontroleerde livegangen zijn er gesprekken gevoerd met tien coalities van zorgaanbieders en PGO’s. Deze coalities bestaan uit een zorgaanbieder (bijvoorbeeld een ziekenhuis), een integrator (partij die zorgt voor gegevensuitwisseling tussen zorginformatiesysteem en een PGO) en een PGO-leverancier. Deze laatste levert een persoonlijke gezondheidsomgeving die gebruikt wordt in de GLG.

De planning is dat dit jaar zes tot zeven GLG's live gaan met echte patiëntdata. Hiermee beproeven we verschillende informatiestandaarden in de praktijk: Basisgegevensset Zorg, Labgegevens, Zelfmetingen en Medicatie. Daarnaast beproeven we het MedMij afsprakenstelsel in de praktijk, zoals betrouwbare authenticatie en identificatie van personen en het Zorgaanbiederadresboek (ZAB).

MedMij support heeft een belangrijke ondersteunende rol bij het implementatieproces en de evaluatie van de GLG's. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de patiënt- en zorgverlenerservaring rondom het PGO-gebruik.
 

Proof of Concepts

Het MedMij Afsprakenstelsel is vol in ontwikkeling. MedMij publiceert regelmatig nieuwe informatiestandaarden. Deze worden binnen het PROVES-programma door een keten van een PGO-leverancier, een integrator en een zorgaanbieder technisch beproefd in de Proof of Concepts.

PROVES levert testresultaten en een testrapportage op met betrekking tot de functionaliteit van het MedMij Afsprakenstelsel en de betreffende informatiestandaard. Op basis van de testrapportage wordt een advies uitgebracht richting MedMij inzake de verbeterpunten die uit de Proof of Concept naar voren zijn gekomen.
 

Rol VZVZ

VZVZ zorgt voor de realisatie van de gemeenschappelijke voorzieningen. Binnen het PROVES-programma is VZVZ betrokken als leverancier van medicatiegegevens vanuit het Landelijk Schakelpunt, maar ook voor het beschikbaar stellen van de generieke voorzieningen die nodig zijn voor de Proof of Concepts en de GLG's. Verder is er een nauwe samenwerking tussen PROVES en VZVZ aangezien de pilotdeelnemers het MedMij kwalificatietraject bij VZVZ moeten doorlopen.
 

Voortgang

De eerste GLG’s zijn eind 2019, begin 2020 gestart met het uitwisselen van echte patiëntendata en de resultaten hiervan worden in de zomer van 2020 gepubliceerd. De GLG's hebben de opdracht gekregen om na te denken hoe de projectresultaten opgeschaald kunnen worden. Denk aan opschaling met betrekking tot extra informatiestandaarden, patiëntengroepen of specialismen. Dit zorgt ervoor dat na de livegang de doorontwikkeling versneld opgepakt wordt en dat de geleerde lessen bij de nieuwe ronde GLG’s in praktijk kan worden gebracht.

De Proof of Concepts starten met de eerste drie nieuwe informatiestandaarden:

  • Basisgegevensset Zorg GGZ
  • Delen van beelden vanuit PGO
  • Vragenlijst informatiestandaard

Vanuit MedMij-standaarden wordt bij PROVES aangegeven wanneer nieuwe standaarden gereed zijn om te beproeven in een Proof of Concept. In de MedMij nieuwsbrief (voor kandidaat-deelnemers) verschijnt regelmatig een oproep dat leveranciers zich kunnen aanmelden voor een Proof of Concept.

De uitkomsten van de Proof of Concepts worden uiteindelijk gepubliceerd in openbare rapporten, waarmee de hele zorgmarkt inzicht krijgt in de uitkomsten. Zo is het rapport over 2018 te raadplegen op de website van MedMij.

Neem voor vragen of meer informatie contact op via proves@vzvz.nl.

 

*Patiëntenfederatie Nederland, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nictiz, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ, VECOZO en het programma MedMij.

Toestemming regelen of inzage-overzicht bekijken?

Welkom op VZVZ.nl. Hier vindt u informatie over VZVZ en het Landelijk Schakelpunt voor zorgaanbieders en ICT-dienstverleners.
Bent u patiënt en wilt u toestemming regelen? Of uw inzage-overzicht bekijken? Dan bent u van harte welkom op volgjezorg.nl.

Naar volgjezorg.nl Naar vzvz.nl