VZVZ voor medisch-specialistische zorg

Binnen de medisch-specialistische zorg wordt gewerkt aan een aantal thema's die hoog op de agenda van de overheid en zorgkoepels staan. Denk daarbij aan een sterkere patiëntparticipatie, digitale zorg (eHealth, zorg op afstand), eenmalige registratie, meervoudig gebruik van gegevens en de ondersteuning van netwerkzorg.

De volgende (landelijke) programma's en ontwikkelingen dragen bij aan deze thema's.

Twiin

Het programma Twiin streeft naar de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, voor zorgverlener en patiënt. Met het Twiin Afsprakenstelsel kunnen verschillende infrastructuren in Nederland gegevens uitwisselen, zonder dat zorgaanbieders of leveranciers individueel afspraken hoeven te maken. Twiin maakt het onder andere mogelijk dat beelden en verslagen, maar ook de Basisgegevensset Zorg (BgZ) over verschillende infrastructuren uniform uitwisselbaar zijn.

Medicatieoverdracht en Met spoed beschikbaar

Programma's Medicatieoverdracht en Met Spoed Beschikbaar dragen bij aan het hergebruik van gegevens die al eerder in het zorgproces door andere zorgaanbieders zijn vastgelegd (eenmalige registratie, meervoudig gebruik). Dit draagt bij aan betere kwaliteit van zorg en tevens leidt tot vermindering van registratielast.

Koppeltaal

Koppeltaal ondersteunt zorgprocessen waarin persoonlijk contact wordt gecombineerd met digitale middelen (blended care) en draagt bij aan vermindering van registratielast.

Bijdragen aan patiëntparticipatie

Oplossingen sluiten waar mogelijk aan op VIPP5, MedMij, Mitz en ZorgBericht en dragen daarmee bij aan patiëntparticipatie. De patiënt kan eigen gegevens inzien, delen met derden en aangeven met wie gegevens gedeeld mogen worden. Zo voert de patiënt zelf regie.

ZORG-AB

Het succes van digitale gegevensuitwisseling in de zorg staat of valt met de bereikbaarheid van zorgaanbieders. ZORG-AB is een centraal, digitaal adresboek waarin meerdere bronnen gecombineerd worden. Alle zorgpartijen kunnen dit gebruiken. Met ZORG-AB zijn alle adres- en contactgegevens op één plek beschikbaar. 

Download hieronder de infographic over ZORG-AB in de medisch-specialistische zorg.