Actueel

14 november 2023

André Louwen in de Raad van Toezicht van VZVZ

14-11-2023 DEN HAAG, De Algemene Vergadering van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) heeft, op voordracht van InEen en LHV, de heer A.A. (André) Louwen benoemd als lid van de Raad van Toezicht. LHV en InEen zijn twee van de vijf koepelorganisaties die aan de basis van VZVZ hebben gestaan en hebben als oprichters een bindend voordrachtsrecht voor leden van de Raad van Toezicht. De heer Louwen wordt met de benoeming toezichthouder bij VZVZ en bij VZVZ Servicecentrum.

André Louwen 
André Louwen is voorzitter Raad van Bestuur van EerstelijnsZorg Zoetermeer en hij is tot 1 januari 2023 lid geweest van het bestuur van koepelorganisatie InEen. Namens InEen is hij actief betrokken geweest bij de onderhandelingen over het Integraal Zorgakkoord. Zowel vanuit zijn rol als bestuurder in Zoetermeer als zijn lidmaatschap van het bestuur van InEen is de heer Louwen goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van uitwisseling/beschikbaarheid van medische gegevens.

VZVZ
VZVZ is een vereniging van koepelorganisaties in de zorg en heeft als doel om elektronische gegevensuitwisseling tot stand te brengen tussen zorgaanbieders onderling en met patiënten. En met als bovenliggend doel om goede en veilige gezondheidszorg voor de patiënten in Nederland te bereiken. VZVZ vervult een coördinerende rol tussen veldpartijen en zet daarbij haar expertise op het gebied van interoperabliteitsvraagstukken in. Zo draagt VZVZ eraan bij dat de juiste medische informatie op het juiste moment bij de juiste behandelaar beschikbaar is. Meer informatie?