Actueel

03 november 2020

André Regtop nieuwe voorzitter RvT van VZVZ

André Regtop is op 15 oktober 2020 door de Algemene Vergadering van VZVZ benoemd als de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van VZVZ. Hij volgt Wim Schimmel op. Naast hem is Laura Pool als nieuw lid benoemd.

VZVZ heeft twee vacatures in de Raad van Toezicht vervuld. Wim Schimmel nam in het voorjaar afscheid als voorzitter. André Regtop volgt hem nu op.

André Regtop

André Regtop

Sinds 2014 is André Regtop werkzaam als Algemeen Directeur bij de Stichting ICTU. Hieraan voorafgaand heeft hij in leidinggevende posities gewerkt bij verschillende overheidsdiensten zoals vtsPN (voorziening tot samenwerking Politie Nederland) en CJIB. Regtop heeft daarnaast in de afgelopen jaren ervaring opgedaan in diverse toezichthoudende functies.

Regtop kent VZVZ, het netwerk en de stakeholders, en is goed geïnformeerd over de thema's die spelen Hij heeft stevige affiniteit met ICT opgebouwd in voorgaande functies. “Mij spreekt de wereld van VZVZ echt aan; met name het terugbrengen van de complexiteit tot de essentie. Het werken met en in zo’n complex geheel van stakeholders vind ik aantrekkelijk aan deze functie.”

Laura Pool

Laura Pool

Laura Pool is specialist op het gebied van finance en risk en heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van AVG in complexe stakeholdervelden. Zij is als CFO/CRO werkzaam geweest bij tot ING behorende entiteiten, en als director of Finance & Risk bij Triodos Investment Management en Oikocredit. Haar kennis en ervaring is waardevol voor VZVZ. Zelf zegt zij over haar nieuwe rol: ”Ik vind het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Als toezichthouder bij VZVZ kan dat.”

VZVZ

In het veld van elektronische uitwisseling van medische gegevens vervult VZVZ een spilfunctie. VZVZ brengt zorgaanbieders, ICT-leveranciers, koepelorganisaties en andere stakeholders bij elkaar zodat de elektronische gegevensuitwisseling daadwerkelijk gerealiseerd wordt. VZVZ is beheerder van het Landelijk Schakelpunt en van diverse andere afsprakenstelsels. De missie van VZVZ is om ervoor te zorgen, vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg, dat de juiste medische informatie op het juiste moment bij de juiste behandelaar beschikbaar is. VZVZ heeft geen commercieel oogmerk.