Actueel

04 september 2020

ChipSoft haalt MedMij-label: 'Enorm belangrijke stap'

ChipSoft heeft het MedMij-label gehaald. Dat is goed nieuws voor de patiënten van de meeste Nederlandse ziekenhuizen. Zij kunnen binnenkort een deel van hun gezondheidsgegevens ophalen in een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving).

Nu ChipSoft - de grootste leverancier van zorginformatiesystemen voor ziekenhuizen - het label heeft, wordt het op gang brengen van gegevensuitwisseling een stuk makkelijker. Zorgaanbieders die patiëntgegevens beschikbaar willen stellen voor uitwisseling, moeten daarvoor nog wel een overeenkomst met ChipSoft tekenen. Hierover voert ChipSoft momenteel al diverse gesprekken met ziekenhuizen die aan de slag willen. ChipSoft zorgt voor veilige uitwisseling met de PGO’s via de dienst Zorgplatform, waarop al veel ziekenhuizen zijn aangesloten. Door het plug & play principe van Zorgplatform is landelijke opschaling snel te realiseren.

Belangrijke stap

Het is de bedoeling dat er in het komende jaar zoveel mogelijk zorgaanbieders gaan meedoen met MedMij. Hiervoor worden de informatiesystemen aangepast voor MedMij, zodat de gegevens van alle patiënten in Nederland klaargezet kunnen worden. Wanneer de patiënt dit wil, kan hij zijn eigen gegevens verzamelen, beheren of delen vanuit zijn PGO. Op deze wijze heeft de patiënt regie over al zijn gegevens die bij vele verschillende zorgaanbieders in veel verschillende systemen opgeslagen liggen.

‘Dat een grote leverancier als ChipSoft het MedMij-label heeft gehaald, is een enorm belangrijke stap’, zegt Marc van Dijk, algemeen manager van stichting MedMij. ‘Wij willen mensen regie geven over hun gezondheid en gezondheidsgegevens. Dat kan alleen als die gegevens beschikbaar komen om op de MedMij-manier uit te wisselen. Nu de grootste EPD-leverancier van ons land het label heeft, zijn er in potentie ontzettend veel gegevens beschikbaar.’

Remko Nienhuis, R&D manager bij ChipSoft: ‘Het behalen van dit label betekent dat patiënten zelf en op een veilige manier hun eigen gezondheidsgegevens uit HiX kunnen overnemen naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) dat ook het MedMij-label draagt. Daarvan zijn er nu ongeveer dertig, dus er is veel te kiezen voor de patiënt. Door de patiënt meer regie te geven over de eigen zorg, zorgen we voor meer efficiëntie in het zorgproces. Wij zijn erg benieuwd naar de ervaringen van patiënten en de nieuwe mogelijkheden en kansen die dit gaat opleveren.’

Over MedMij en het MedMij-label

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en zorggebruikers. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Met een PGO kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo weten patiënten beter wat er speelt en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor je samen tot de best passende zorg kan komen.

Alle organisaties die aantoonbaar aan de MedMij-spelregels voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Je komt het label tegen op websites en apps met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), maar ook bij leveranciers van informatiesystemen in de zorg. De zorgaanbieders met wie deze leveranciers een overeenkomst hebben mogen ook het MedMij-label dragen. Het MedMij-label laat zien dat op deze plek veilig en betrouwbaar gezondheidsgegevens uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij.

Over ChipSoft

ChipSoft is leverancier van softwareoplossingen en levert zorginformatiesystemen en EPD’s voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, GGZ-instellingen en verpleeg- en verzorgingshuizen. HiX is het volledig geïntegreerde ZIS/EPD van ChipSoft. HiX is een totaaloplossing voor dossiervoering, workflow-ondersteuning, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth. Het biedt iedere zorgverlener een geïntegreerde, digitale werkomgeving, faciliteert veilige gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en betrekt patiënten meer bij hun zorgproces. Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele devices, kunnen zorgverleners overal relevante informatie inzien en registreren.