Actueel

19 december 2023

"Cor Ritmeester: Een loopbaan vol innovatie in de radiologie"

Cor Ritmeester, afdelingshoofd Radiologie bij Albert Schweitzer ziekenhuis, heeft de gezondheidszorg door de jaren heen zien transformeren. In een interview deelde hij zijn ervaringen, waarbij hij de nadruk legde op de evolutie van beeldvormingstechnologieën en het groeiende belang van digitale communicatie in de medische wereld.

Een digitale revolutie in radiologie

In mei 2005 maakte de afdeling Radiologie onder leiding van Cor Ritmeester de overgang naar digitale beeldvorming. Deze overgang betekende niet alleen het einde van de papieren mappen, maar hielp ook om de enorme toename van het aantal onderzoeken aan te kunnen. 

Met 44 jaar dienstjaren is Ritmeester getuige geweest van de groei van zijn afdeling, waarbij het aantal onderzoeken toenam, zij het met een verandering in focus naar onderzoeken met een hogere werklast en gespecialiseerde (interventie) procedures. 

Een nieuw tijdperk van patiëntgerichte communicatie

In het interview benadrukte Ritmeester de verschuiving naar een meer patiëntgerichte benadering in de communicatie. ZorgBericht, een laagdrempelige digitale oplossing, verving het omslachtige gebruik van dvd's en complexe platforms voor het delen van beelden met de patiënt. Door gebruik te maken van het e-mailadres en het telefoonnummer van de patiënt, werd het mogelijk om patiënten direct te bereiken en hen in staat te stellen hun medische gegevens op een veilige manier op te vragen.

Hoewel het aantal ZorgBerichten dat maandelijks wordt verstuurd indrukwekkend is (landelijk gemiddeld 10.000 onderzoeken per maand), benadrukte Ritmeester het belang van een duidelijk informatiedoel voor de patiënt. Hij erkende dat patiënten niet zomaar hun beelden opvragen; het proces moet doelgericht zijn en patiënten moeten goed geïnformeerd worden over hoe ze gebruik kunnen maken van deze nieuwe mogelijkheid.

Toekomstperspectieven en uitdagingen

Ritmeester sprak ook over de evolutie van de rol van de radioloog, met meer nadruk op triage, ondersteuning van de workflow met AI software en een belangrijke rol in patiëntbesprekingen, zoals een multidisciplinair overleg (MDO). Hij reflecteerde op het feit dat het nu normaler wordt voor patiënten om hun medische gegevens op te vragen, hoewel dit nog steeds niet actief wordt gepromoot. Het delen van informatie met andere zorgverleners blijft een uitdaging, maar de patiënt wordt aangemoedigd om in de lead te zijn en eigenaar te worden van hun onderzoek.

Radiologie is een discipline in de zorg dat zich continu bezig houdt met het integreren van technologische innovaties in de gezondheidszorg. De inzet voor het bieden van hoogwaardige zorg in combinatie met de nieuwste technologieën belooft een toekomst waarin communicatie en beeldvorming naadloos samenkomen voor het welzijn van de patiënt.

Gerelateerde artikelen

Twiin Portaal

Het Twiin Portaal vervangt de DVD binnen de zorg. Voorheen werden radiologische beelden en verslagen uitgewisseld op een DVD. Het project 'DVDexit' heeft ervoor gezorgd dat er een landelijk dekkend netwerk is tussen zorginstellingen waardoor het radiologisch onderzoek gemakkelijk verzonden kan worden naar andere zorgverleners en patiënten middels het Twiin Portaal. Het Twiin Portaal zorgt ervoor dat radiologische beelden veilig, sneller, efficiënter en goedkoper bij de ontvangende zorgverlener zijn.

Ontdek meer