Actueel

24 februari 2023

De Corona opt-in stopt, VZVZ maakt stopknop

De Corona opt-in is ingesteld op verzoek van zorgverleners en VWS aan het begin van de COVID-19 pandemie. De tijdelijke Corona opt-in stelt zorgverleners op de HAP en SEH in staat om de Professionele Samenvatting (PS) van het huisartsendossier van de patiënt in te zien bij verdenking van een COVID-19 besmetting.

Wanneer de toestemming voor het beschikbaar stellen van deze gegevens bij de huisarts ontbreekt, maakt de tijdelijke maatregel het mogelijk dat de gegevens ook zonder deze voorafgaand gegeven toestemming opgevraagd kunnen worden. De patiënt wordt daarvoor om toestemming gevraagd door de HAP of SEH. Overigens kan elke burger deze Corona opt-in aanpassen door de toestemming voor beschikbaar stellen op nee te (laten) zetten, of alsnog de huisarts uitdrukkelijk toestemming te geven voor het beschikbaar stellen van gegevens.

Overgangsfase met stopknop

Als de maatregel wordt ingetrokken en de functionaliteit is stopgezet, zijn vanaf dat moment alleen nog de PS-en op HAP beschikbaar van die patiënten die daarvoor toestemming hebben gegeven. Na het intrekken van de functionaliteit is de PS niet meer opvraagbaar door de SEH. De maatregel gaat op 4 april van kracht.

In opdracht van VWS en de betrokken koepels heeft VZVZ een technische oplossing uitgewerkt, waarmee opvragingen niet meer mogelijk zijn. De technische oplossing is gevonden in de zogenoemde ‘stopknop’. Dat betekent dat als een zorgaanbieder de PS opvraagt  van een patiënt waarvoor de Corona opt-in was aangezet, er geen gegevens opgeleverd worden (‘nietsuccesvolle opvraging’). Ook niet wanneer de patiënt ter plekke daarvoor zijn toestemming zou geven.

Om over belangrijke informatie voor de behandeling van de patiënt in ongeplande/onvoorziene of acute situaties te kunnen beschikken, is het noodzakelijk dat huisartsenpraktijken hun patiënten om toestemming (blijven) vragen. Toestemming om gegevens te mogen uitwisselen als dat nodig is in het kader van de zorgverlening aan hen. Ook via Volgjezorg.nl kunnen patiënten de toestemmingen aan hun zorgaanbieders geven.

Toekomstige fase - Mitz

Het belang van toestemming geven is na het activeren van de stopknop extra actueel. Koepelpartijen zullen samen met VZVZ en regio-organisaties zorgaanbieders informeren over de beëindiging van de Corona opt-in functionaliteit. En via diverse kanalen aandacht vragen voor het weer toegenomen belang van het geven van toestemming.

Binnenkort, in 2023, wordt de online toestemmingsvoorziening Mitz geïntroduceerd. Via Mitz kan iedere Nederlander in één keer zijn toestemmingen voor al zijn zorgaanbieders regelen. Nu de Corona opt-in op korte termijn gaat verdwijnen, is het van belang dat zorgaanbieders en hun leveranciers zo spoedig mogelijk Mitz implementeren. Meer informatie over Mitz? Bekijk de site voor zorgverleners: www.mitz-toestemming.nl of voor het algemeen publiek: www.mijnmitz.nl.