Actueel

29 januari 2024

Digitalisering in de ggz: symposium Fortagroep

‘Help, mijn werk verandert’, was de stelling waar ruim 300 psychologen over nadachten afgelopen vrijdag. Tijdens het Forta Symposium op 26 januari sprak Zweder Bergman, vanuit zijn rol als sectorlead ggz bij VZVZ, over de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de geestelijke gezondheidszorg. Een helder verhaal, waarmee hij de medewerkers van de Fortagroep meenam in opkomende ontwikkelingen, maar vooral ook in de stappen die we in de sector nu al kunnen zetten.
Presentatie Zweder

Dat verandering in de zorgsector nodig is, dat is inmiddels geen nieuws meer. Krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing, oplopende zorgkosten en een patiënt die meer regie wil op het zorgproces behoren tot de dagelijkse realiteit. Tijdens het nieuwjaarssymposium van de Fortagroep, dat in het nieuwe NBC congrescentrum plaatsvond, kwamen honderden ggz-professionals bijeen om hierover in gesprek te gaan. Daarbij stond de verschuiving van ketenzorg naar netwerkzorg centraal. Welke rol digitalisering daarin kan spelen lichtte Zweder Bergman toe in zijn presentatie. 

Zweder vergelijkt de situatie met klimaatverandering: het komt als een golf op ons af. De vraag die dan ook bij veel zorgprofessionals speelt, is hoe om te gaan met die toenemende druk op de zorg. “De reacties die we nu zien op de druk op de zorg zijn ook te vergelijken met klimaatverandering”, vervolgt Bergman, “er is een groep die niets doet, een groep die afwacht tot een andere partij de regie neemt en weer een andere groep die alles aangrijpt wat er beschikbaar is”. 

Over hoe zorgaanbieders hiermee om zouden kunnen gaan, biedt hij vervolgens perspectief, “belangrijk is om te bedenken dat we niet allemaal hetzelfde hoeven te kunnen. Als behandelaar in de ggz ben je natuurlijk niet opgeleid tot IT-professional. En dat hoeft gelukkig ook niet, we kunnen met zijn allen de eerste stap al zetten”. 

Hoe die eerste stap er dan uitziet? Die begint bij de bereidheid om digitalisering te omarmen. Verandering begint onderop en juist de behandelaren hebben enorm veel invloed op de inzet van digitale middelen in het zorgproces. Er zijn al veel middelen beschikbaar, die ook al werken, en de ggz-sector op verschillende vlakken kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het verminderen van registratielasten, het efficiënt inzetten van eHealth in of het betrekken van de cliënt bij het behandelproces. Daar voegt Zweder nog een oproep aan behandelaren aan toe, “ga vooral in gesprek met de IT afdeling binnen jouw organisatie. Help je collega bij IT om jou goed te ondersteunen bij wat je nodig hebt bij jouw werkzaamheden”. 

Een blik op de ontwikkelingen die er in de komende tijd aan gaan komen vormde de afsluiting van de sessie. Ontwikkelingen, zoals Artificial Intelligence, metaverse en quantum technologie, die eigenlijk geen toekomstmuziek meer zijn, maar nu al worden gebruikt. De vraag is dan ook niet of we hier als ggz in mee willen gaan, maar hoe we ons ertoe verhouden. “Omarm deze ontwikkelingen en denk samen na hoe we hier regie op houden en hoe die oplossingen ten goede kunnen komen aan de zorg.”