22 maart 2021

Dirk Jan Sloots treedt toe tot RvT van VZVZ

18-03-2021 DEN HAAG, De Algemene Vergadering van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie ( VZVZ) benoemt Dirk Jan Sloots als lid van de Raad van Toezicht van VZVZ. Hij volgt daarmee Arno van Son op van wie de tweede zittingstermijn afloopt. Sloots is lid van de Raad van Bestuur van Menzis.

De heer Sloots treedt op bindende voordracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) toe tot de Raad van Toezicht van VZVZ. De Raad bestaat uit acht leden waarvan de helft op bindende voordracht wordt benoemd. Naast ZN hebben ook de koepelorganisaties die aan de basis van VZVZ hebben gestaan en Patiëntenfederatie Nederland een bindend voordrachtsrecht voor leden van de Raad van Toezicht. De voordrachtszetel van ZN is de afgelopen acht jaar vervuld door Arno van Son, lid van de Raad van Bestuur van CZ.

Dirk Jan Sloots
Dirk Jan Sloots is sinds augustus 2019, als Chief Financial & Risk Officer, lid van de Raad van Bestuur van coöperatie Menzis. Daarvoor bekleedde hij ruim vijftien jaar verschillende functies als directielid en bestuurder binnen pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Voorts is de heer Sloots lid van de Raad van Commissarissen van Vektis en VECOZO. Voorzitter van de Raad van Toezicht VZVZ André Regtop: “Dirk Jan heeft een universitaire achtergrond als econometrist en actuaris. Zijn affiniteit met de gezondheidszorg en zijn brede kennis en ervaring ziet VZVZ als een waardevolle aanvulling van haar Raad van Toezicht.”

VZVZ
VZVZ profileert zich als de organisatie die afsprakenstelsels, zoals voor het Landelijk Schakelpunt, in gebruik en in beheer kan nemen. Het gaat met name om elektronische uitwisselingssystemen in de gezondheidzorg. En ook over het ontwikkelen en beheren van generieke voorzieningen ten behoeve van alle partijen in de gezondheidszorg. Doel is om goede en veilige gezondheidszorg voor de patiënten in Nederland te bereiken. Daartoe beheert VZVZ uitwisselingssystemen die er voor zorgen dat de juiste medische informatie op het juiste moment bij de juiste behandelaar ter beschikking staat.

Meer nieuws

Laatste nieuws

Afbeelding
Logo ZORG-AB
29 juli 2021

ZORG-AB; Complexe data-integratie voor digitale communicatie in de zorg

Lees meer
Afbeelding
Lex de Grunt
27 juli 2021

Pilot vereenvoudigde toepassing UZI-middelen bij GGNet succesvol afgerond

Lees meer
Afbeelding
Logo Met spoed beschikbaar
07 juli 2021

Programma Met spoed beschikbaar genomineerd

Lees meer
Afbeelding
Nieuwe homepage VZVZ
07 juli 2021

VZVZ lanceert nieuwe corporate website én speciale website AORTA-LSP

Lees meer
Afbeelding
Logo OPEN
17 juni 2021

OPEN krijgt meer tijd voor afronden PGO-aansluitingen

Lees meer
Afbeelding
VJZ
15 juni 2021

Nieuwe folder Volgjezorg

Lees meer