Actueel

06 juli 2022

Groningse artsen doen proef met uitwisselen van huisartsendossier bij spoed

Juni 2022 start in Groningen een proef met het opvragen van de Professionele Samenvatting van het huisartsdossier op de spoedeisende hulp (SEH). De huisartsen hebben positieve ervaringen met het kunnen beschikken over de meest noodzakelijke medische gegevens van nagenoeg alle patiënten op de huisartsenpost tijdens de Coronapandemie. Zij vinden het moeilijk voorstelbaar dat de andere spoedzorgaanbieders, zoals de SEH, deze gegevens niet tot hun beschikking hebben. Daarvoor is een proef nodig om te onderzoeken wat de meerwaarde van deze gegevens tijdens andersoortige spoedsituaties is, ook als de huisartsenpraktijk gesloten is. Bovendien scheelt het de nodige telefoontjes en daarmee tijd van de doktersassistenten.

Deelnemers:
- Huisartsengroep Slochterkring
- Ommelander Ziekenhuis Groningen
- Martini Ziekenhuis

Projectorganisatie:
- Projectgroep Groningen

Duur proef:
- Zes maanden

Op dit moment kunnen o.a. waarnemend (huis)artsen[1] en de huisartsenpost de Professionele Samenvatting van het huisartsendossier al opvragen. Maar de artsen van de spoedafdelingen van het ziekenhuis kunnen dat niet. Dit komt omdat de huisarts de toestemming van de patiënt, die specifiek nodig is voor het uitwisselen van deze gegevens die via een uitwisselingssysteem worden opgevraagd, niet heeft vastgelegd in het dossier. Deze situatie is  onwenselijk. Deze proef onderzoekt wat het betekent om de samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts tijdens een spoedsituatie op de SEH, via een uitwisselsysteem, beschikbaar te hebben.

Noodzakelijke gegevens op de SEH
Tijdens deze proef kunnen de zorgprofessionals van de genoemde SEH’s de Professionele Samenvatting opvragen van patiënten die ingeschreven staan bij een van de zeven deelnemende huisartspraktijken. Dit is de speciaal voor de acute zorg vastgestelde samenvatting van het huisartsdossier, vergelijkbaar met de samenvatting die een waarnemend (huis)arts en huisartsenpost nu al kan opvragen. Deze samenvatting is iets beknopter. Daarin staat o.a.

  • De huidige gezondheidsproblemen (‘open episoden’)
  • Informatie over de contacten met de huisarts in de laatste tien dagen (‘journaallijst’)
  • Metingen en uitslagen binnen de journaallijst van de laatste tien dagen
  • De actuele voorgeschreven medicatie zoals bekend bij de huisarts van de laatste vier maanden
  • Informatie over allergieën en overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen

[1] Waarnemend artsen kunnen zijn: huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten of specialisten ouderengeneeskunde

 Ingrid Gerrits Huisarts Woldendorp
Ingrid Gerrits, Huisarts Woldendorp

“Tijd is gezondheid”
De huisartsen van de Slochterkring kiezen met overtuiging voor het uitvoeren van deze proef. Ze vinden dat wanneer elke seconde telt en “tijd gezondheid” is, de gegevens van de patiënt zo spoedig mogelijk beschikbaar moeten zijn. Ook als de huisartspraktijk gesloten is en juist wanneer patiënten  met chronische ziekten, die hier medicatie voor gebruiken of juist bepaalde medicijnen of andere behandelingen niet zouden mogen krijgen, verschijnen.In de zorg worden medische gegevens op vele manieren uitgewisseld. Denk aan brieven, beveiligde e-mail, de fax of via telefonisch contact. Maar dit levert altijd vertraging op. Bovendien is de kans op fouten groter, zegt één van de huisartsen.

Het hoort helemaal bij deze tijd om medische gegevens op een eenvoudige wijze en op elk moment, met elkaar te delen en daardoor sneller de passende zorg in te kunnen zetten voor een patiënt

Dennis Mulder SEH-arts KNMG Ommelander Ziekenhuis Groningen
Dennis Mulder
SEH-arts KNMG Ommelander Ziekenhuis Groningen

Aanvullende informatie voor patiënten en zorgverleners
De huisartsen en SEH’s die deelnemen aan de proef hebben samen bepaald hoe zij hun patiënten goed kunnen informeren. Er zijn leaflets opgesteld met aanvullende informatie over de verwachte noodzaak van medische gegevens bij spoedeisende zorg. Deze leaflets kunnen zij los, of in de folders over www.volgjezorg,nl, aan patiënten meegeven.  Ook wordt er extra informatie getoond in de wachtkamer van de huisartsen en de SEH’s en de huisartsen hebben een artikel in de regionale kranten geplaatst om hun patiënten te informeren.

Andere professionals in de regio, zoals SEH’s en huisartsen, LHV Kring Groningen, Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland en Zorgbelang Groningen zijn geïnformeerd over deze proef.

Toestemming
De Professionele Samenvatting van het huisartsendossier wordt opgevraagd van patiënten die van tevoren toestemming hebben gegeven om hun dossier te delen bij een acute situatie, en als de zorgverlener op de SEH de gegevens voor de behandeling wil raadplegen. Patiënten die nog geen toestemming hebben vastgelegd, kunnen dat gedurende deze proef alsnog bij hun huisarts of via www.volgjezorg.nl doen. Voor deze proef is een beperkt samenwerkingsverband ingericht zodat alleen de deelnemers aan deze proef gegevens kunnen uitwisselen.

Voor meer informatie over deze proef kunt u contact opnemen met:

Ingrid Gerrits, Huisarts, info@huisartswoldendorp.nl
Henry van der Heide ,  Projectleider pilot, henry.vanderheide@infradax.com
Nienke Wagenaar, Projectleider VZVZ, nienke.wagenaar@vzvz.nl